bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

 • 6 stycznia 2019
 • wyświetleń: 4872

[ZDJĘCIA] W Ratuszu podpisano umowę na rozbudowę Cieszyńskiej

4 stycznia w Urzędzie Miejskim podpisano umowę dotyczącą rozbudowy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. Podpisy pod umową złożyli: prezydent Jarosław Klimaszewski, Arkadiusz Kierkowicz Dyrektor Regionu Południe Eurovia Polska S.A. oraz Andrzej Gruszka Dyrektor Oddziału Kraków Eurovia Polska S.A.

Podpisano umowę na rozbudowę ul. Cieszyńskiej - 4.01.2019 · fot. UM Bielsko-Biała


W ciągu ostatnich lat rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej jest jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji miejskich. Od wielu lat ruch samochodowy na ul. Cieszyńskiej, szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego powoduje powstawanie gigantycznych zatorów ulicznych.

Istniejące „wąskie gardła" w centrum Wapienicy zmuszają kierowców do czasowego zatrzymywania i spowolnienia ruchu. Skutkuje to uciążliwościami nie tylko dla uczestników ruchu drogowego, ale także z powodu hałasu i emisji spalin, dla mieszkańców przyległych terenów.

Podpisano umowę na rozbudowę ul. Cieszyńskiej - 4.01.2019
Podpisano umowę na rozbudowę ul. Cieszyńskiej - 4.01.2019 · fot. UM Bielsko-Biała


Przy podjęciu decyzji o projektowaniu rozbudowy ul. Cieszyńskiej, Miasto Bielsko-Biała kierowało się przede wszystkim koniecznością poprawy przepustowości i płynności ruchu, ograniczeniem rozmiaru zatorów ulicznych, a co za tym idzie skróceniem czasu przejazdu ul. Cieszyńską, jak również ograniczeniem emisji spalin i hałasu.

Istotnym argumentem była również niespełniona w rzeczywistości nadzieja na zmniejszenie natężenia ruchu na ulicy Cieszyńskiej po wybudowaniu drogi ekspresowej nr 52. Kolejne pomiary ruchu na tej ulicy, po oddaniu drogi ekspresowej, niestety nie potwierdziły zmniejszenia, ale systematyczny jego przyrost w latach następnych. Trzeba również dodać, że rozbudowana droga stworzy dogodne warunki dla rozwoju transportu zbiorowego w Bielsku-Białej wraz transportem indywidualnym.

Razem z rozbudowaną ul. Międzyrzecką, inwestycja ta będzie tworzyć spójną i funkcjonalną sieć dróg miejskich oraz poprawi połączenie Bielska-Białej z drogami ekspresowymi S-52 i S-1, a pośrednio z drogami krajowymi nr 1 i 52.

Zakres inwestycji to:
 • rozbudowa ul. Cieszyńskiej (drogi wojewódzkiej) od ronda „Hulanka" do ronda z ul. Nowo-Miedzyrzecką długości ok. 4 km,
 • budowa/przebudowa 17 skrzyżowań w ciągu ul. Cieszyńskiej, w tym z ulicami Jaworzańską i Tadeusza Regera, Czesława Tańskiego i Wapienicką; Stawową i Szarotki (ronda turbinowe) oraz Jesionową,
 • budowa 13 zatok autobusowych,
 • budowa ścieżek rowerowych,
 • budowa chodników,
 • budowa ekranów akustycznych o długości ok. 1 km,
 • budowa mostu na rzece Wapienica,
 • budowa dwóch przejść podziemnych,
 • budowa 13 przepustów,
 • budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zasilaniem,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, balustrady),
 • budowa kanału technologicznego dla sieci szerokopasmowej,
 • przebudowa sieci elektroenergetycznych i oświetlenia,
 • przebudowa sieci gazowej, wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnych,
 • przebudowa urządzeń wodnych,
 • łączna długość przebudowywanych dróg lokalnych wynosi również prawie 4 km.


Rozbudowie drogi wojewódzkiej towarzyszyć będzie niezbędna dla prawidłowej obsługi terenów przyległych rozbudowa układu przyległego do ul. Cieszyńskiej. Będą to m.in. rozbudowy ul. Cieszyńskiej od ronda z ul. Nowo-Miedzyrzecką do granicy miasta, ul. Dzwonkowej, pozostałego odcinka ul. Międzyrzeckiej w jej starym przebiegu, ulicy Czesława Tańskiego.

Planowany koszt robót budowlanych to ok. 150 mln zł. Generalny Wykonawca: Eurovia Polska S.A. Inżynier Kontraktu: Inwestycje, Budownictwo, Handel „lnwest-Complex” Sp. z o.o.

Czas realizacji przewidziano na 20 miesięcy od udostępnienia placu budowy. Pierwsze prace powinny rozpocząć się w połowie stycznia 2019 r. Ich ostateczny harmonogram poznamy w najbliższym czasie.

Inwestycja jest elementem zadania pn.:„Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” i jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.