Wiadomości

  • 28 września 2018
  • wyświetleń: 6550

Budowa kanalizacji w Hałcnowie. Do sieci przyłączy się 1876 osób

AQUA S.A. realizuje kolejny - trzeci projekt dotowany z Funduszu Spójności pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała". Głównym zadaniem aktualnie realizowanej inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w północno-wschodnim Hałcnowie.

kanalizacja
Budowa kanalizacji w Hałcnowie · fot. UM Bielsko-Biała


Obszar objęty budową kanalizacji znajduje się w zlewni potoku Słonica. Do wybudowania jest 26,7 km kanalizacji sanitarnej, 5 nowych pompowni ścieków, rozbudowa 2 istniejących pompowni i przebudowa 5,7 km wodociągów. Poza zakresem dotowanym z funduszu UE, AQUA zbuduje z własnych środków 4,7 km odcinków tranzytowych kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej. Łączna wartość zawartych umów wynosi 19,6 mln zł, w tym dotacja 14,3 mln zł.

Budowę wykonawca rozpoczął końcem sierpnia 2018 roku w rejonie ul. 13 Zakrętów, początkiem września w rejonie ul. Grenady oraz ul. Zagrody i ul. Pod Kasztanem - do tej pory wybudowano 350 mb kanalizacji.

Aktualny harmonogram i informacje o budowie znaleźć można na stronie kanalizacja-bielsko.pl oraz na stronie Rady Osiedla Hałcnów: halcnow.pl.

kanalizacja
Budowa kanalizacji w Hałcnowie · fot. UM Bielsko-Biała


Aby w całości utrzymać przyznane fundusze unijne, wymagane jest spełnienie efektu ekologicznego polegającego na wykazaniu przyłączenia się do kanalizacji 450 budynków w Hałcnowie w terminie do końca 2021 roku. Według harmonogramu proces przyłączania rozpocznie się od drugiego kwartału 2020.

Czas na przyłączenie jest więc bardzo krótki, spółka Aqua apeluje zatem do mieszkańców o szybkie wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych. Mieszkańcy mają możliwość uzyskania dotacji z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 100 zł do każdego metra wykonanego przyłącza. Biorąc pod uwagę, że średni koszt wykonania przyłącza wynosi 200 do 300 zł za metr, mieszkańcy mają okazję taniego podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Aktualnie Pracownia Projektowa SANKAT wykonuje projekty indywidualnych przyłączy na koszt AQUY, które zostaną nieodpłatnie przekazane właścicielom nieruchomości wraz z warunkami technicznymi.

Po zakończeniu budowy będą wysyłane indywidualne powiadomienia o możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Proces przyłączania będzie monitorowany zarówno przez AQUA jak i Wydział Ochrony Środowiska oraz Straż Miejską, istnieje bowiem ustawowy obowiązek przyłączania budynków do sieci kanalizacyjnej.

W wyniku realizacji budowy kanalizacji w północno-wschodnim Hałcnowie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej przyłączy się 1876 osób, a tym samym 99,7% mieszkańców Bielska-Białej będzie miało dostęp do kanalizacji. W rezultacie poprawi się stan jakości wód potoku Słonica wraz z dopływami oraz warunki sanitarne środowiska w jego otoczeniu.

Ariel Brończyk / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.