bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 7 sierpnia 2018
  • wyświetleń: 5034

[ZDJĘCIA] Młodzi bielscy strażacy wrócili z obozu szkoleniowego

Aktywność dzieci i młodzieży przejawia się w różnych formach działalności pozaszkolnej i wynika z ich zainteresowań różnymi dziedzinami życia, nauki czy też sportu. Jedną z form realizacji tych zainteresowań jest bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa oraz ratownictwo i ochrona ludności. Rozwijając tę formę zainteresowań dzieci i młodzież wstępują w szeregi młodzieżowych drużyn pożarniczych działających w ochotniczych strażach pożarnych.

Obóz szkoleniowy dla młodych strażaków z Bielska-Białej - 07-08.2018 · fot. UM Bielsko-Biała


Realizując program szkolenia dzieci i młodzieży zrzeszonych w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych w dniach 23 lipca do 2 sierpnia na terenie bazy obozowej ZHP Hufiec Bytom w Kokotku koło Lublińca odbył się obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu bielskiego, w którym wzięło udział 40 młodych strażaków z MDP OSP miasta Bielska-Białej.

W trakcie obozu zrealizowano wiele ciekawych zajęć, podczas których dzieci i młodzież mogła poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pożarnictwa, zasad udzielania pierwszej pomocy i ekologii. Na terenie obozu uczestnicy musieli przestrzegać zasad musztry oraz regulaminu służby wewnętrznej obowiązujących w strażach pożarnych.

Poza zajęciami związanymi ze szkoleniem pożarniczym dzieci i młodzież aktywnie wypoczywała zwiedzając okolice, a przy sprzyjającej pogodzie korzystała z plażowania i kąpieli w jeziorze.

Obóz szkoleniowy dla młodych strażaków z Bielska-Białej - 07-08.2018
Obóz szkoleniowy dla młodych strażaków z Bielska-Białej - 07-08.2018 · fot. UM Bielsko-Biała


Zajęcia prowadzone w czasie obozu przyczyniły się do zwiększenia sprawności fizycznej, nabycia umiejętności specjalistycznych oraz zwiększyły predyspozycję do służby w formacjach ratowniczych. Dodatkowo zajęcia kształtowały u dzieci i młodzieży odporność psychiczną i fizyczną, dyscyplinę i umiejętności współdziałania oraz poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje podczas kierowania zespołem.

Bielscy młodzi strażacy mogli uczestniczyć w obozie dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w ramach programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

BM / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.