bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 26 lipca 2018
  • 27 lipca 2018
  • wyświetleń: 3285

Bunt rad osiedli? Domagają się większych uprawnień i środków

W środowisku bielskich rad osiedlowych zrodziła się inicjatywa "Porozumienie Rad Osiedlowych". Radni osiedlowi domagają się większych uprawnień i środków. Pod deklaracją programową porozumienia podpisało się 60 radnych osiedlowych z 14 dzielnic miasta.

Wybory prezydenckie i do Rad Osiedli - 10.05.2015
Bunt rad osiedli? Domagają się większych uprawnień i środków · fot. bielsko.info


- Od lat w naszym gronie mówi się o konieczności zmian w funkcjonowaniu i kompetencjach rad osiedli. Wiele osób zaangażowanych w pracę społeczną odczuwa dziś niemoc, związaną z bezsilnością rad wobec wielu decyzji podejmowanych przez Ratusz. Niestety dialog podejmowany na ten temat z obecnymi władzami miasta skutkował jedynie mglistymi obietnicami i kilkumiesięcznym wyczekiwaniem na odpowiedz - mówi Jerzy Bauer, przewodniczący RO Mikuszowice Śląskie, jeden z inicjatorów powołania Porozumienia Radnych Osiedlowych.

Sygnatariusze porozumienia uważają, że brak środków finansowych na remonty w dzielnicach oraz słabe kompetencje rad osiedli spowodowały znaczne zniechęcenie działaczy społecznych. - Przy obecnym stanie rzeczy, w przyszłorocznych wyborach chętnych może po prostu zabraknąć - dodaje przewodniczący Rady Osiedla Mikuszowice Śląskie.

Właśnie dlatego ponad 60 radnych osiedlowych z 14 dzielnic miasta podpisało się pod deklaracją programową Porozumienia Radnych Osiedlowych. Ta nieformalna inicjatywa domaga się większych uprawnień i środków finansowych przeznaczonych dla jednostek pomocniczych.

- Mamy mandat od mieszkańców po to, aby realizować ich oczekiwania. Tymczasem często nie jesteśmy nawet informowani o decyzjach władz miasta, dotyczących naszych dzielnic. Jeśli rady osiedli mają przetrwać, to koniecznie muszą zostać zreformowane - uważa Jerzy Bauer.

Do tej pory pod deklaracją podpisali się radni osiedlowi z Białej Krakowskiej, Białej Wschód, Bielska Południe, Górnego Przedmieścia, Komorowic Śląskich i Krakowskich, Kamienicy, Leszczyn, Lipnika, Mikuszowic Śląskich, Osiedla Piastowskiego, Polskich Skrzydeł, Osiedla Słonecznego i Wapienicy. - Radnych z tych oraz innych osiedli, którzy również chcieliby podpisać deklarację, zapraszam do kontaktu na adres radyosiedli.pro@gmail.com - kończy przewodniczący RO Mikuszowice Śląskie.

Treść deklaracji programowej Porozumienia Radnych Osiedlowych

W 2015 roku po raz pierwszy w historii Bielska-Białej przeprowadzono powszechne i bezpośrednie wybory do Rad Osiedli. Dzięki nim udało się wprowadzić więcej demokracji na poziom jednostek pomocniczych. Niestety poza zmianą sposobu wyboru radnych osiedlowych - pomimo wielokrotnych sugestii i apelów naszego środowiska - nie zrobiono nic, aby wzmocnić kompetencje Rad Osiedli.

Od początku obecnej kadencji zwracamy uwagę na fasadowość i instytucjonalną bezsilność Rad Osiedli, która wynika z braku odpowiednich zapisów w statutach, regulujących zasady naszej działalności. Ponieważ dialog z organami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej nie przynosi wymiernych rezultatów, postanowiliśmy powołać do życia Porozumienie Radnych Osiedlowych. W jego skład wchodzą radni osiedlowi domagający się zmian w funkcjonowaniu jednostek pomocniczych. Poniższe postulaty wzorowane są na rozwiązaniach, które z powodzeniem stosują inne polskie miasta. Jako Porozumienie Radnych Osiedlowych będziemy dążyć do wprowadzenia poniższych zapisów w życie:

1. wprowadzenie do statutów Rad Osiedli i statutu Miasta Bielska-Białej (na wzór Poznania) następującego zapisu: „w sprawach dotyczących danego osiedla w zakresie uregulowanym w statucie osiedla zasięganie opinii osiedla jest dla organów Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta obligatoryjne”. Częste są sytuacje, gdy Rada Osiedla nie posiada wiedzy na temat planowanych przez Miasto działań inwestycyjnych czy zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Celem uniknięcia konfliktów na linii Miasto i jego mieszkańcy zasadnym jest wprowadzenie zapisu, wprowadzającego zasadę powiadamiania Rady Osiedla przez jednostki organizacyjne Miasta przed wydaniem decyzji, dotyczącej obszaru danego Osiedla. Koniecznym jest opracowanie szczegółowego katalogu spraw, w których ta zasada będzie obowiązywać,

2. przeznaczenie większej ilości środków finansowych na potrzeby Osiedli. Obecnie remonty dróg osiedlowych są dla władz miasta sprawą drugorzędną. Sugerujemy wyznaczenie dodatkowej kwoty, będącej w dyspozycji Rad Osiedli, przeznaczonej na inwestycje i remonty, przeprowadzane na terenie Osiedli. Proponujemy także - wzorem Poznania - opracować system naliczania wielkości środków, powiązany z dochodami podatkowymi Miasta oraz liczbą mieszkańców i powierzchnią danej dzielnicy,

3. uproszczenie metod rozliczania środków finansowych Rady Osiedla. Uważamy, że radni osiedlowi są za bardzo angażowani w czynności księgowo-finansowo, a procedury pozbawione są elastyczności,

4. przestrzeganie przez jednostki organizacyjne Miasta zapisów Statutów Osiedli w zakresie części IV „Współpraca z organami jednostki samorządu terytorialnego”. Praktyka współpracy pomiędzy Radami Osiedli i Urzędem Miejskim pokazuje, że zdarzają się przypadki nie informowania zarządów Osiedli „co do sposobu załatwienia zgłoszonych opinii i wniosków” (§16).

ab / bielsko.info

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.