Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 7 czerwca 2018
  • 12 czerwca 2018
  • wyświetleń: 8392

Skarpa przy Bulwarach Straceńskich i nabrzeże Białej do zagospodarowania

5 czerwca w Urzędzie Miejskim rozpoczęto cykl konsultacji społecznych, dotyczących planowanego przez miasto projektu "Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała".

rzeka biała
Rzeka Biała w Mikuszowicach · fot. UM Bielsko-Biała


Przedsięwzięcie subregionalne składa się z ponad 20 projektów realizowanych przez samorządy z terenu powiatów: bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego, Nadleśnictwo Bielsko oraz inne podmioty z terenu subregionu południowego, a projekt Miasta Bielska-Białej jest jego największym elementem.

W ramach projektu miasta planuje się działania mające na celu ochronę różnorodności biologicznej cennych obszarów przyrodniczych Bielska-Białej oraz edukację przyrodniczo-ekologiczną mieszkańców miasta i turystów. Zakłada się między innymi utworzenie edukacyjnych ścieżek pieszo-rowerowych i kładek w ich ciągach (m.in. tematyczne tablice edukacyjne, miejsca odpoczynku, stanowiska edukacyjne - tzw. classroomy, w których dzieci będą mogły odbywać zajęcia edukacyjne na powietrzu) oraz wyeksponowanie cennych przyrodniczo obszarów miasta wraz z elementami ich czynnej ochrony.

Koncepcje zagospodarowania przestrzennego w ramach projektu "Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała"


Pierwszy etap projektu ma być realizowany w różnych częściach miasta, głównie w obszarach cennych przyrodniczo, jak np. las komunalny, nadbrzeże rzeki Białej od granicy z gminą Wilkowice do Parku Strzygowskiego czy skarpa przy Bulwarach Straceńskich. Najistotniejszym elementem projektu jest utworzenie w budynku po dawnym przedszkolu przy ul. Grotowej 11 Centrum Edukacji Ekologicznej. Ostateczna koncepcja działalności i zarządzania ma powstać w ramach realizowanego zamówienia, natomiast ogólnie zakłada się częściowo stałą ekspozycję przyrodniczą oraz stworzenie sal dydaktycznych i multimedialnej sali konferencyjnej. W ogrodzie dookoła budynku pojawią się ciekawe stanowiska edukacyjne.

Z kolei w leśniczówce przy ul. Ochota zakłada się powstanie Centrum Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, które ma nieść profesjonalną pomoc zwierzętom dziko żyjącym rannym w wypadkach albo osieroconym, wymagającym rehabilitacji lub odchowania.

skarpa bulwary straceńskie
Skarpa przy Bulwarach Straceńskich · fot. UM Bielsko-Biała


W ramach trwających konsultacji społecznych miasto chce uzyskać opinie mieszkańców nt. przygotowanych propozycji lokalizacji i zakresu rzeczowego projektu, jak i uzyskać wnioski, które mogłyby zostać wzięte pod uwagę przy planowaniu drugiego etapu projektu.

Kolejne konsultacje przeprowadzone odbędą się 12 czerwca w godz. 9.00-12.00.

zagospodarowanie rzeki białej
fot. UM Bielsko-Biała


Spotkania odbędą się w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1 w sali sesyjnej.

Projekt jest częścią wspólnego subregionalnego przedsięwzięcia, zidentyfikowanego jako projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 5.4.3 - ochrona różnorodności biologicznej), zatem jego finansowanie jest zabezpieczone w ramach programu. Całkowity koszt miejskiego projektu to ok. 33 miliony złotych, ale prawie 23 miliony będą pochodzić ze środków unijnych. Projekt został podzielony na dwa etapy, które będą realizowane w latach 2019-2021.

ab / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.