Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 20 lutego 2012
  • wyświetleń: 4148

Studenci BWS dla Dzięgielowa

Dzięgielów w gminie Goleszów był ostatnio przedmiotem zainteresowania studentów kierunku Architektury Krajobrazu Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza.

Dzięgielów, BWS Tyszkiewicza, wizualizacja,projekt
Dzięgielów oczami bielskich studentów · fot. BWS im. Tyszkiewicza


Dzięgielów, BWS Tyszkiewicza, wizualizacja,projekt
fot. BWS im. Tyszkiewicza


Studenci przygotowywali prace semestralne polegające na opracowaniu projektu rewitalizacji centrum tej miejscowości. Jak stwierdził wykładowca uczelni, dr inż. arch. Bartłomiej Buława, prace studentów mogą stać się doskonałym pretekstem do dyskusji nad wyglądem miejscowości. Co o tyle jest realne, że wkrótce projekty te zostaną pokazane szerszej publiczności na wystawie w Dzięgielowie oraz w siedzibie Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza.

Jak podkreśla dr Bartłomiej Buława z BWS, dzięki pracy na rzeczywistym przykładzie studenci mieli okazję zetknąć się z realiami wykonywania zawodu. - Na początku semestru nawiązaliśmy kontakt z Samorządem Gminy Goleszów. Chcieliśmy, aby udostępniono naszym studentom konkretny obszar, który stałby się przedmiotem projektów semestralnych. Zaproponowano nam teren centrum Dzięgielowa. Miejscowość ta, pomimo że ciekawie położona, atrakcyjna turystycznie i znana z corocznego „Tygodnia Ewangelizacyjnego” oraz organizacji imprez kolarstwa górskiego, nie posiada jeszcze odpowiednio wykształconej przestrzeni publicznej w centrum, adekwatnej do organizowanych tu imprez masowych i zarazem atrakcyjnej dla najmłodszych jak i starszych mieszkańców.

Tematem ćwiczeń projektowych dla studentów BWS stała się „Rewitalizacja centrum Dzięgielowa”. Chodziło o wypracowanie ciekawej, atrakcyjnej i funkcjonalnej wizji centrum małej miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem walorów krajobrazowych. Gmina Goleszów udostępniła materiały wyjściowe (m.in. dokumenty planistyczne), zaprezentowała teren, oczekiwania mieszkańców oraz przedstawiła wytyczne możliwe do wykorzystania w projektach studenckich.

- Studenci poradzili sobie z tym nie lada wyzwaniem całkiem sprawnie, choć kosztowało ich to wiele pracy. Powstały naprawdę interesujące wizje centrum Dzięgielowa, niektóre wręcz zaskakujące i prowokujące do dalszych dyskusji o przyszłym wyglądzie tego terenu - komentuje dr Bartłomiej Buława, prowadzący przedmiot.

Na prezentacji prac semestralnych, która odbyła się pod koniec stycznia w siedzibie uczelni, obecni byli samorządowcy z Goleszowa: Tomasz Jaszowski - zastępca Wójta Gminy Goleszów oraz arch. Iwona Bujok - specjalista ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Goleszów. Wybrano wtedy prace wyróżniające się, a spośród nich najlepszą - przygotowaną przez Martę Lewicz, Paulinę Tumin i Annę Złotnik, studentki „Tyszkiewicza”.

Autorki tego projektu zaproponowały scalenie najważniejszych miejsc za pomocą sieci przenikających się ścieżek w kształcie łuków, a na terenie przed przedszkolem wielofunkcyjną przestrzeń z miejscami spotkań, wypoczynku i zabawy. Nową formułę uzyskała także przestrzeń przed strażnicą OSP, wraz ze specjalnie zaaranżowanym miejscem na tradycyjne już w Dzięgielowie ogniska.

Powstałe prace zostały bardzo dobrze ocenione przez przedstawicieli Gminy Goleszów. Tomasz Jaszowski, zastępca Wójta stwierdził: - Pragnę podkreślić wysoki poziom zaprezentowanych prac, a przede wszystkim oryginalność i innowacyjność koncepcji dotyczących zagospodarowania terenu pomiędzy szkołą a przedszkolem w tej miejscowości. Jednocześnie chcę zaznaczyć, iż wspólnie z dr. Bartłomiejem Buławą wstępnie ustaliliśmy, że w ramach prowadzonego przez niego przedmiotu studenci BWS wkrótce po raz kolejny zawitają do naszej gminy.

Wszystko wskazuje na to, że projekt "Rewitalizacja centrum Dzięgielowa" to dopiero początek obiecującej współpracy pomiędzy Gminą Goleszów a Bielską Wyższą Szkołą im. J. Tyszkiewicza.

adv / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.