Wiadomości

  • 29 marca 2018
  • wyświetleń: 5492

W bielskim oddziale ZUS-u będą umarzać długi

Od początku kwietnia w Oddziale ZUS w Bielsku-Białej funkcjonować będzie Centrum Umorzeń Drugiej Instancji. To tutaj będą trafiały wnioski z całej Polski o ponowne rozpatrzenie sprawy o umorzenie zadłużenia, czyli postępowania odwoławcze.

Do Centrum Umorzeń Drugiej Instancji w bielskim ZUS będą trafiały sprawy ze wszystkich Oddziałów ZUS w Polsce. Pracownicy Centrum będą pracować na elektronicznych dokumentach, co przełoży się na skrócenie terminu rozpatrzenia spraw i będzie miało korzystny wpływ na wymiar ekonomiczny. Oprócz bielskiego Centrum, jeszcze w dwóch oddziałach ZUS (w Rzeszowie oraz w Łodzi I) powstaną centra umorzeń. Będą to centra pierwszej instancji.

- Utworzenie Centrów Umorzeń zapewni jednolitość podejmowanych rozstrzygnięć w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek. Jesteśmy przekonani, że klienci Zakładu z całej Polski będą zadowoleni z naszej profesjonalnej obsługi - mówi Marcin Tomecki, zastępca dyrektora ds. dochodów w Oddziale ZUS w Bielsku-Białej.

Kiedy można umorzyć dług?

Trzeba pamiętać o tym, że aby umorzyć zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek muszą być spełnione bardzo ścisłe kryteria. Dług może być umorzony, m.in. wtedy gdy ZUS stwierdzi całkowitą nieściągalność należności lub dłużnik jest w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.

Należność uznaje się za całkowicie nieściągalną, m.in. gdy dłużnik zmarł i nie pozostawił majątku, który pozwala na spłatę długu, ani nie ma spadkobierców lub innych następców prawnych; bądź sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe, ponieważ nie ma majątku, który umożliwia przeprowadzenie takiego postępowania.

Jeśli chodzi o trudną sytuację finansową dłużnika to również w tym przypadku sprawy są bardzo wnikliwie analizowane. Jeżeli dłużnik po opłaceniu należności składkowych nie mógłby zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych dla siebie i rodziny, istnieje przesłanka do umorzenia długu. Również wtedy, gdy dłużnik poniósł straty materialne w wyniku klęski żywiołowej (lub innego nadzwyczajnego zdarzenia), które spowodowały, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności.

- To tylko niektóre ważne powody, które brane są pod uwagę przy umorzeniu długu. Zanim to nastąpi prowadzona jest bardzo szczegółowa weryfikacja i analiza dokumentów przedstawiająca sytuację dłużnika. Dlatego zachęcamy naszych klientów, jeśli już teraz mają problemy z terminowym opłacaniem składek, bądź jakieś zaległości w ZUS, to najlepiej skonsultować się z naszymi doradcami do spraw ulg i umorzeń, którzy wskażą możliwe najlepsze dla płatnika rozwiązania w danej sytuacji. Wyjaśnią jakie warunki należy spełnić, jakie dokumenty należy przedłożyć, by starać się o rozłożenie długu na raty, bądź np. odroczenia terminu płatności - podpowiada Marcin Tomecki, wicedyrektor bielskiego ZUS.

Ariel Brończyk / bielsko.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.