Wiadomości

  • 22 marca 2018
  • wyświetleń: 3768

Bielsko-Biała wysoko w Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych

W minioną środę w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie ogłoszone zostały wyniki Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych. Ranking został przygotowany przez firmę konsultingową ARCADIS we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Wrocławskiego.

nagroda bielsko-biała
fot. UM Bielsko-Biała


Badaniem, dla którego inspiracją był raport klasyfikujący 100 światowych metropolii, objęto 50 największych polskich miast. Były one oceniane w trzech obszarach: Społeczeństwo, Gospodarka i Środowisko.

W obszarze Rozwoju Społecznego miasta oceniane były pod względem demografii, poziomu i dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, kultury, ubóstwa, bezpieczeństwa i aktywności społecznej mieszkańców, czyli mówiąc ogólniej - jakości życia.

W obszarze Środowisko oceniano jakość powietrza w miastach, zmiany klimatu, różnorodność biologiczną, sposób użytkowania gruntów, gospodarkę odpadami, dostępność urządzeń sieciowych oraz wykorzystanie zasobów.

Z kolei w Obszarze Rozwoju Gospodarczego oceniana była zamożność miast oraz ich atrakcyjność dla biznesu. Wskaźniki opisujące ten obszar objęły m.in. średnią liczbę przedsiębiorstw oraz ich nakłady inwestycyjne, wysokość środków pozyskiwanych z programów unijnych, kwestie związane z budżetem partycypacyjnym, jakość i dostępność transportu, długość ścieżek rowerowych, a także sytuację na rynku pracy.

Bielsko-Biała zostało sklasyfikowane w tym prestiżowym rankingu na szóstym miejscu w Polsce. Jest to zarazem najwyższa pozycja wśród wszystkich miast województwa śląskiego (w rankingu znalazło się ogółem 15 śląskich miast).

W kategorii Środowisko zajęliśmy pierwsze miejsce. Doceniono prowadzoną w naszym mieście selektywną zbiórkę odpadów oraz sukcesywnie zmniejszające się zużycie zasobów takich jak woda i energia elektryczna. W kategorii Rozwój Społeczny zajęliśmy dwunaste miejsce. Natomiast w kategorii Gospodarka uplasowaliśmy się na dziewiętnastym miejscu.

Ariel Brończyk / bielsko.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.