Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 8 marca 2018
  • wyświetleń: 3936

Rada Miejska złożona z samych kobiet? To pomysł Partii Razem

Partia Razem w Dniu Kobiet złożyła petycję w Urzędzie Miejskim z apelem o powołanie Miejskiej Rady Kobiet w Bielsku-Białej. Zadaniem Rady Kobiet miałoby być tworzenie miasta równych szans i poprawa jego zarządzania w tym zakresie.

monika połatyńska
Bogna Bleidowicz to jedna z dziewięciu kobiet, które zasiadają w bielskiej Radzie Miejskiej · fot. bielsko.info


Partia Razem jest zdania, że w Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej jest za mało kobiet. Dlatetgo Razem proponuje utworzenie odrębnej Rady Kobiet. - Powołanie Rady Kobiet zaradzi brakowi reprezentacji kobiet w bielsko‐bialskim samorządzie oraz pozwoli na uzupełnienie miejskich uchwał i stosowanych w mieście rozwiązań o kobiecy punkt widzenia - tłumaczy Partia Razem.

Warto wspomnieć, że w Bielsku-Białej liczba kobiet, które sprawują mandat radnego, jest jedna z najwyższych w regionie. Dla przykładu w sąsiadujących z naszym miastem Czechowicach-Dziedzicach w Radzie Miejskiej zasiada tylko jedna kobieta.

Poniżej publikujemy pełną treść petycji, którą Partia Razem złożyła w bielskim Ratuszu.

Treść petycji Partii Razem

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. Ma to związek z 100. rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych. 28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, określający, że wyborcą jest każdy obywatel państwa, bez względu na płeć. Mając na uwadze społeczną wagę decyzji Sejmu Ustawodawczego z 1918 roku i jej doniosłość dla przyznania Polkom równorzędnej pozycji w historii, apelujemy do radnych Bielska‐Białej o powołanie w roku 2018 Miejskiej Rady Kobiet.

Miejskie Rady Kobiet ‐ jako organy opiniodawczo‐doradcze ‐ zostały już powołane miedzy innymi we Wrocławiu, w Rzeszowie, w Słupsku, w Wadowicach. Kobiety powołane do rady reprezentują różne środowiska zawodowe i społeczne. Celem powołania Rady Kobiet jest działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn, diagnozowanie potrzeb mieszkanek, upowszechnianie idei równości kobiet i mężczyzn, współpraca i wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz praw kobiet, podejmujących temat
równouprawnienia, monitorowanie działań samorządu przez pryzmat interesów kobiet. Zadaniem Rady Kobiet ma być tworzenie miasta równych szans i poprawa jego zarządzania w tym zakresie.

Polsce wciąż daleko do państw realizujących postulaty równouprawnienia kobiet. W światowym rankingu równości płci (The Global Gender Gap Report) Polska zajmuje 39. miejsce. Ten wynik pokazuje, że zmiany społeczne zatrzymały się u nas w pół drogi. Brak równouprawnienia w Polsce znajduje drastyczne odzwierciedlenie w życiu publicznym. W 2015 roku na listach do Sejmu było 42 proc. kobiet, ale zdobyły jedynie 27 proc. mandatów. Podobnie jest w samorządach - na 107 stanowisk prezydentów polskich miast tylko 12 zajmują kobiety.

W Radzie Miejskiej Bielska‐Białej na 24 radnych jest tylko 9 kobiet, to zaledwie 37,5 procenta mandatów. Bielszczanki są bardzo dobrze wykształcone i stanowią więcej niż połowę populacji miasta (według danych statystycznych GUS za rok 2016 bielszczanek jest 90853, mężczyzn 81177), ale ich reprezentacja w organach decyzyjnych bielskiego samorządu wypada bardzo słabo. My, mieszkanki i mieszkańcy Bielska‐Białej, powinniśmy to zmienić.

Powołanie Rady Kobiet zaradzi brakowi reprezentacji kobiet w bielsko‐bialskim samorządzie oraz pozwoli na uzupełnienie miejskich uchwał i stosowanych w mieście rozwiązań o kobiecy punkt widzenia. Dla przykładu - przydałyby się przewijaki dla dzieci w miejskich publicznych toaletach czy kącik dla maluchów w Urzędzie Miejskim.

Apelujemy do radnych Bielska‐Białej o powołanie Miejskiej Rady Kobiet.

ab / bielsko.info

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.