bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 26 lutego 2018
  • 27 lutego 2018
  • wyświetleń: 3741

Spore zmiany w ObywatelskimBB. Głosowanie tylko przez Internet

Jutro na sesji Rady Miejskiej radni pochylą się nad projektem uchwały ws. budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Projekt zawiera wiele zmian. Jedną z kluczowych jest zmiana sposobu głosowania, które w tym roku ma odbyć się tylko poprzez Internet.

Odbiór siłowni plenerowej przy ul. Jana Chrzciciela - 15.04.2016
Siłownia plenerowa przy ul. Jana Chrzciciela, która powstała w ramach Budżetu Obywatelskiego · fot. bielsko.info


Bielszczanie już od 2014 roku mają możliwość partycypowania w wydatkowaniu puli pieniędzy z miejskiego budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Co roku wprowadzane są modyfikacje do przepisów określających regulamin "ObywatelskiegoBB". W tym roku budżet obywatelski czekają niemałe zmiany, można nawet rzec, że zapowiada się rewolucja.

Jedną z głównych zmian jest rezygnacja z głosowania tradycyjnego. Nie będzie możliwości zbierania głosów na kartach, a cała procedura odbędzie się tylko i wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego.

- Były takie sytuacje, że ktoś biegał z kartami po ulicach. Padało podejrzenie, że osoby nawet nie wiedziały co podpisują, dlatego zaproponowaliśmy, aby zarządzić tylko głosowanie internetowe - mówi Jarosław Klimaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej.

budżet obywatelski
Projekt uchwały zakłada, że głosowanie odbędzie się tylko przez Internet · fot. komorowice.pl


Według projektu uchwały na projekt osiedlowy nie będą mogli głosować mieszkańcy całego miasta, a jedynie społeczność lokalna z danego osiedla. Dla przykładu w 2017 roku mieszkańcy osiedla Karpackiego mogli głosować na projekty osiedlowe z Komorowic Śląskich. - Uważam, że ten eksperyment z ubiegłego roku nie wyszedł za dobrze i chcemy wrócić do starych zasad - dodaje Jarosław Klimaszewski.

Kolejna zmiana również dotyczy projektów osiedlowych. Zdarzało się wielokrotnie tak, że na terenie osiedla zgłaszano tylko jeden projekt, który po pozytywnej weryfikacji przechodził automatycznie do realizacji. Proponowane przepisy zakładają, że w takim przypadku głosowanie i tak zostanie przeprowadzone, a projekt przejdzie, jeśli uzyska poparcie co najmniej 2% mieszkańców danego osiedla.

Projekt uchwały nie zmienia ogólnej kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski, która wynosi 4,5 mln złotych (1,5 mln złotych - projekty ogólnomiejskie, 3 mln złotych - projekty osiedlowe). Zwiększeniu może ulec maksymalna kwota projektu osiedlowego, który w poprzednich edycjach nie mógł przekroczyć pułapu 500 tys. złotych. Nowa uchwała zakłada zwiększenie tej kwoty do 750 tys. złotych.

Odbiór siłowni plenerowej przy ul. Jana Chrzciciela - 15.04.2016
Odbiór siłowni plenerowej przy ul. Jana Chrzciciela - 15.04.2016 · fot. bielsko.info


Kilka proponowanych zmian dotyczy ograniczeń. Uchwała zakłada, że projekty budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane na gruntach innych niż miejskie, w tym w szczególności na gruntach stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych, Skarbu Państwa, wspólnot mieszkaniowych, fundacji, stowarzyszeń, spółek prawa handlowego.

Ponadto proponowane przepisy mówią o tym, że nie mogą być realizowane zadania o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na nieruchomościach wykorzystywanych przez szkoły lub placówki, o których mowa w Ustawie Prawo oświatowe, a w szczególności zadania przewidujące ich termomodernizację lub rewitalizację. Nie dopuszczone do głosowania maja być także projekty, które nie spełniają kryterium ogólnodostępności, czyli nie umożliwiają korzystania z efektu realizacji wszystkim mieszkańcom.

- Ciągle trwa dyskusja jeśli chodzi o wykluczenia, gdzie i przy jakich instytutach będzie można realizować budżetu obywatelski. Są różne zdania, nie jest to prosta sprawa. Być może jeszcze jakieś zmiany zostaną wprowadzone dziś na Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego - kończy Jarosław Klimaszewski, przewodniczacy Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

ab / bielsko.info

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.