bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 29 stycznia 2012
  • wyświetleń: 3360

Policjanci podsumowali 2011 rok

Znaczny spadek przestępczości rozbójniczej, a zarazem wzrost poziomu wykrycia sprawców tych przestępstw, wzrost skuteczności ujawniania przestępczości wśród nieletnich i bardzo wysoki - najwyższy w województwie - wskaźnik w zwalczaniu przestępczości narkotykowej ze szczególnym uwzględnieniem osób handlujących środkami odurzającymi - to wnioski płynące z podsumowania pracy bielskich policjantów w ubiegłym roku.

Reklama

W naradzie podsumowującej wyniki uzyskane przez bielską Policję w 2011r. uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł.insp. Zbigniew Klimus, Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult oraz przedstawiciele Prokuratury, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.

Policjanci podsumowali 2011 rok · fot. KMP Bielsko-Biała


Narada rozpoczęła się miłym akcentem - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł.insp. Zbigniew Klimus wręczył Wójtowi Gminy Jaworze Zdzisławowi Bylokowi Brązowy Medal „Za zasługi dla Policji”. W dalszej części Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Ireneusz Szwarga przedstawił stan bezpieczeństwa i omówił wyniki pracy policjantów garnizonu bielskiego. Określił również priorytety w walce z przestępczością w bieżącym roku.

Szef bielskiego garnizonu podziękował za dotychczasową pracę wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym. Odrębne podziękowania skierował do władz miasta i starostwa za udział oraz wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Dzięki przeznaczeniu przez bielski samorząd środków finansowych na ponadnormatywne służby w 2011r. zorganizowano dodatkowe patrole w rejonach szczególnie zagrożonych. Fundusze na dodatkowe patrole przeznaczyły również Gminy Jaworze, Kozy i Wilkowice.

Głos zabrali także szefowie bielskich prokuratur, Komendant Straży Pożarnej i Straży Miejskiej podsumowując współpracę z bielską Policją. Naradę zakończył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach charakteryzując najistotniejsze zadania dla funkcjonariuszy garnizonu śląskiego i priorytety walki z przestępczością wyznaczone przez Komendę Główną Policji w bieżącym roku, w tym przede wszystkim wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminowanie zachowań szczególnie uciążliwych dla mieszkańców.

new / bielsko.info

źródło: KMP Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.