Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 9 października 2017
 • 14 października 2017
 • wyświetleń: 4724

Budżet obywatelski 2018. Głosujemy do 19 października

Na wszystkie 26 projektów ogólnomiejskich, złożonych przez mieszkańców miasta Bielska-Białej do Budżetu Obywatelskiego na 2018 - pozytywnie zweryfikowanych zostało 18 projektów. Natomiast, spośród wszystkich 80 projektów osiedlowych - pozytywnie zweryfikowanych zostało 63 projekty. Głosowanie potrwa do 19 października.

siłownia, budżet obywatelski
Siłownia na Błoniach · fot. obywatelskibb.pl


Wnioskodawcy, którzy skorzystali z przysługującego im prawa i złożyli odwołanie do Prezydenta Miasta zostali powiadomieni o sposobie rozpatrzenia sprawy. Przedstawiona na stronie internetowej B.O. 2018 liczba projektów ogólnomiejskich i osiedlowych pozytywnie zweryfikowanych uwzględnia również fakt, że cztery projekty został wycofane przez wnioskodawców oraz, że dwa projekty w jednym z osiedli (Mieszka I) zostały połączone przez wnioskodawców w jeden projekt.

Przypominamy, że w osiedlach, w których pozostał tylko jeden pozytywnie zweryfikowany projekt obywatelski - głosowanie na ten projekt nie będzie przeprowadzane. Taki projekt osiedlowy zostanie od razu przewidziany do realizacji w 2018 roku, bez konieczności głosowania na niego - zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej.

Odbiór siłowni plenerowej przy ul. Jana Chrzciciela - 15.04.2016
Siłownia przy ul. Jana Chrzciciela · fot. bielsko.info


Sytuacja ta dotyczy następujących ośmiu Osiedli:
 • Aleksandrowice,
 • Biała Śródmieście,
 • Karpackie,
 • Komorowice Krakowskie,
 • Kopernika,
 • Lipnik,
 • Polskich Skrzydeł,
 • Straconka.


Dodatkowo, w przypadku gdy na danym Osiedlu zgłoszono więcej projektów, których łączna wartość po weryfikacji nie przekracza kwoty 100.000 zł - głosowania również nie przeprowadza się, a projekty automatycznie trafiają na listę wybranych projektów do realizacji. Taka sytuacja dotyczy dwóch Osiedli:
 • Biała Północ,
 • Śródmieście Bielsko.


Głosowanie będzie miało miejsce w dniach od 12 do 19 października 2017 r. Głosować będzie można:
 • bezpośrednio tj. za pomocą kart do głosowania, których wzór określi zarządzeniem Prezydent Miasta (karty te będą dostępne nie wcześniej niż w pierwszym dniu głosowania),
 • za pośrednictwem elektronicznego modułu głosowania dostępnego na platformie internetowej pod adresem www.obywatelskibb.pl w zakładce "Głosowanie".


Miasteczko Ruchu Drogowego już otwarte - 15.10.2016
Miasteczko Ruchu Drogowego w Hałcnowie · fot. UM Bielsko-Biała


Projekty ogólnomiejskie:

OBB001 - Zakup zeskoku do skoku wzwyż dla bielskiego Orlika - 6 000,00 zł
OBB002 - Punkt poradnictwa ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością i osób starszych - 237 000,00 zł
OBB004 - "Zdrowy i prosty kręgosłup" - zakup bezinwazyjnego urządzenia do diagnostyki wad postawy ciała u dzieci i młodzieży - 242 490,00 zł
OBB005 - Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Białej w Komorowicach - 425 000,00 zł
OBB006 - Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego na Błoniach oraz bezpłatne zajęcia dla uczniów nabywających uprawnienia do karty rowerowej - 215 000,00 zł
OBB007 - Modernizacja terenu osiedla przy ul. Grażyny w Bielsku-Białej z budową ciągów pieszo-jezdnych oraz organizacją miejsc postojowych - 452 000,00 zł
OBB010 - Ratują, szkolą się i integrują społeczność lokalną. Modernizacja 4 OSP Bielska-Białej poprzez wymianę lekkich samochodów pożarniczych w OSP: Komorowice Krakowskie, Komorowice Śląskie, i Stare Bielsko oraz remont sali i klatki schodowej OSP Straconka - 500 000,00 zł
OBB011 - Park rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Stawowej - 500 000,00 zł
OBB013 - Lotniczy Plac Zabaw - 217 000,00 zł
OBB014 - Biblioteka na miarę XXI wieku - projekt o tym, dlaczego warto Książnicę Beskidzką, filię Lipnik zaopatrzyć w nowości wydawnicze, książki z dużą czcionką, audiobooki oraz sprzęt multimedialny i biurowy - 20 000,00 zł
OBB015 - Remont drogi dojazdowej oraz chodników przy ul. Księcia Przemysława - 495 000,00 zł
OBB016 - Remont drogi dojazdowej i chodników w rejonie szkoły i osiedla przy ul. Mieszka I w Bielsku-Białej - 190 000,00 zł
OBB017 - Czyste powietrze i oszczędne ogrzewanie - 500 000,00 zł
OBB019 - Budowa Parku Pamięci - Rewitalizacja Grobowca Rodziny Sennewaldt - 90 000,00 zł
OBB021 - Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, pl. M. Lutra 7 - 480 000,00 zł
OBB022 - Remont ulicy Krzywoustego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do skrzyżowania z ul. Wita Stwosza, na długości bloków Krzywoustego 12 i 9 - 340 000,00 zł
OBB023 - Kupa wstydu w naszym mieście - stworzenie systemu sprzątania psich nieczystości - 139 000,00 zł
OBB024 - Organizacja wykładów i warsztatów w ramach konferencji dla rodziców i wychowawców z cyklu "Wychowywać i uczyć" - wychowanie to zadanie - 7 500,00 zł


Projekty osiedlowe

Aleksandrowice
1-OBB002 - "Mały Modelarz" - 100 000,00 zł

Osiedle Beskidzkie
2-OBB002 - Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych - 100 000,00 zł
2-OBB003 - Multimedialne Centrum Edukacyjne - 100 000,00 zł

Biała Krakowska
3-OBB001 - "Szachy i kije" - sprawny umysł w sprawnym ciele - 42 226,00 zł
3-OBB002 - Budowa placu zabaw dla dzieci "Biała Lipnicka" - 99 999,00 zł

Biała Północ
4-OBB001 - Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 5 w Bielsku-Białej - 80 000,00 zł
4-OBB002 - Zakup urządzeń rekreacyjnych - 20 000,00 zł

Biała Śródmieście
5-OBB001 - Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 16 w Bielsku-Białej - 100 000,00 zł

Biała Wschód
6-OBB001 - Budowa placu zabaw dla dzieci przedszkolnych przy Przedszkolu nr 27, ul. Legionów 21 - 100 000,00 zł
6-OBB002 - Pracownia językowa - 31 000,00 zł
6-OBB003 - Modernizacja Ogródka Jordanowskiego (ul. Wyzwolenia) - 80 000,00 zł

Bielsko Południe
7-OBB001 - "Bezpieczne Osiedle Bielsko-Południe" - montaż oświetlenia przy chodnikach spacerowych - 100 000,00 zł
7-OBB002 - Plac zabaw dla dzieci na skwerku przy ul. Widok - 100 000,00 zł

Dolne Przedmieście
8-OBB001 - Realizacja placu zabaw w rejonie ulicy Asnyka w Bielsku-Białej - 97 000,00 zł
8-OBB002 - Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 7 ul. Chopina 13 oraz wybrukowanie obejścia wokół Przedszkola - 100 000,00 zł

Górne Przedmieście
9-OBB002 - Budowa Parku Pamięci - renowacja muru przyszłego parku - 100 000,00 zł
9-OBB003 - "Więcej ruchu dla maluchów" - realizacja placu zabaw przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej - 100 000,00 zł

Osiedle Grunwaldzkie
10-OBB001 - Rozbudowa placu zabaw - 90 000,00 zł
10-OBB002 - Zagospodarowanie i wyposażenie ogrodu przedszkolnego - placu zabaw dla dzieci z przedszkola nr 24 w Bielsku-Białej - 100 000,00 zł
10-OBB003 - Modernizacja drogi dojazdowej do warsztatów Zespołu Szkół Ogrodniczych - 100 000,00 zł

Hałcnów
11-OBB001 - Plac Zabaw "Orchidea" - 100 000,00 zł
11-OBB002 - Zakup samochodu lekkiego-ratowniczego-gaśniczego - 100 000,00 zł
11-OBB003 - Bezpieczny Hałcnów - 98 500,00 zł

Kamienica
12-OBB001 - Urokliwa Kamienica - 100 000,00 zł
12-OBB002 - "Radosna Dzielnica" - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy domu kultury w Kamienicy - 90 000,00 zł
12-OBB003 - Zakup lekkiego samochodu pożarniczego - 100 000,00 zł
12-OBB004 - Latający Uniwersytet - 5 500,00 zł

Osiedle Karpackie
13-OBB001 - Remont łazienek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 37 - 100 000,00 zł

Komorowice Krakowskie
14-OBB001 - Budowa bieżni lekkoatletycznej dwutorowej zakończonej zeskokiem do skoku w dal wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej - 100 000,00 zł

Komorowice Śląskie
15-OBB001 - Rozbudowa bieżni lekkoatletycznej do 120m przy Gimnazjum nr 14 - 80 000,00 zł
15-OBB002 - Rozbudowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 14 - 40 000,00 zł
15-OBB003 - Monitoring budynku OSP Komorowice Śląskie - 10 000,00 zł

Osiedle Kopernika
16-OBB002 - Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika - 100 000,00 zł

Leszczyny
17-OBB001 - Remont chodników na Osiedlu Leszczyny przy blokach ul. Żywiecka nr 119, 121a i 123 - 100 000,00 zł
17-OBB002 - Przedszkolny plac zabaw dla Przedszkola nr 6 - 82 000,00 zł
17-OBB003 - Zawsze na ratunek - doposażenie jednostki OSP Leszczyny w środki i sprzęt pożarniczy do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń - 100 000,00 zł

Lipnik
18-OBB003 - Ciąg pieszy w centrum Lipnika - 100 000,00 zł

Osiedle Mieszka I
19-OBB001 - Modernizacje terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I - 100 000,00 zł
19-OBB003 - Remont traktów pieszych w rejonie budynków przy ul. Mieszka I w Bielsku-Białej - 50 000,00 zł

Mikuszowice Krakowskie
20-OBB001 - Bezpieczeństwo przy Kościele św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich - 100 000,00 zł
20-OBB002 - Rozbudowa placu zabaw i siłowni w Mikuszowicach Krakowskich oraz zakup sprzętu sportowego, dydaktycznego dla Przedszkola, Szkoły i PKS "Barbara" Mikuszowice Krakowskie - 100 000,00 zł

Mikuszowice Śląskie
21-OBB001 - Miejsca parkingowe dla Osiedla - 100 000,00 zł
21-OBB002 - Wyposażenie samochodu lekkiego rozpoznania ratowniczego dla OSP Mikuszowice Śląskie Mikuszowice Śląskie - 75 000,00 zł

Osiedle Piastowskie
22-OBB001 - Remont drogi przy ul. Księcia Przemysława na Osiedlu Piastowskim - 100 000,00 zł
22-OBB002 -Poprawa bezpieczeństwa dzieci korzystających z boiska na osiedlu Piastowskim poprzez wykonanie nowego ogrodzenia - 42 000,00 zł

Osiedle Polskich Skrzydeł
23-OBB001 - Modyfikacja sposobu zagospodarowania terenu w celu zwiększenia ilości miejsc postojowych w rejonie ulicy Skrzydlewskiego na osiedlu Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej - 100 000,00 zł

Osiedle Słoneczne
24-OBB002 - Zagospodarowanie sąsiedzkiej przestrzeni integracyjnej - wykonanie alejki, montaż infrastruktury parkowej, rekreacyjnej i zabawowej - 90 000,00 zł
24-OBB003 - Psia Łączka - 75 000,00 zł
24-OBB004 - Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gier Podwórkowych - 100 000,00 zł

Stare Bielsko
25-OBB001 - Przebudowa ogrodzenia i ścieżek na terenie Przedszkola nr 23 ul. Pod Grodziskiem 6 wraz z doposażeniem ogrodu w urządzenia sportowe - 100 000,00 zł
25-OBB002 - Powstanie "Starobielskiej Orkiestry Dętej" oraz "Zespołu Mażoretek" - 100 000,00 zł
25-OBB003 - Odcinek ulicy Poligonowej - dojazd do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Sarni Stok" w Bielsku-Białej - 100 000,00 zł
25-OBB004 - Miasteczko ruchu drogowego oraz gry podwórkowe - 100 000,00 zł

Straconka
26-OBB001 - Zagospodarowanie terenu zielonego na cele sportowo-rekreacyjne w Straconce: 1. Zielony Zakątek , 2. Przystanek dla Turysty - 100 000,00 zł

Środmieście
27-OBB001 - Popularyzacja sztuki filmowej - zakup filmów DVD do wypożyczania w Dziale Zbiorów Specjalnych Książnicy Beskidzkiej - 7 000,00 zł
27-OBB002 - Mini boisko i poszerzenie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw Bolka i Lolka - 93 000,00 zł

Wapienica
28-OBB001 - Remont drogi dojazdowej przy ul. Zwierzynieckiej w Bielsku-Białej - 100 000,00 zł
28-OBB002 - Plac zabaw - kontynuacja projektu Fit-Park - 100 000,00 zł
28-OBB003 - Centrum Edukacji Przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej - 100 000,00 zł

Osiedle Wojska Polskiego
29-OBB001 - Skwer Marzeń - 100 000,00 zł
29-OBB004 - Bajkowy Plac Zabaw - 100 000,00 zł

Osiedle Złote Łany
30-OBB001 - Zakup książek i wyposażenia dla Filii Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Złote Łany - 17 000,00 zł
30-OBB002 - Parking poniżej Szkoły Podstawowej nr 20 Os. Złote Łany - 100 000,00 zł

ab / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.