bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 18 września 2017
  • 19 września 2017
  • wyświetleń: 7150

Ulica Stojałowskiego będzie przejezdna dopiero w październiku

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej poinformował, że nie uda się skrócić terminu realizacji rozbudowy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego do trzech miesięcy, tak jak zakładano na początku realizacji.

Reklama

Roboty na ulicy Stojałowskiego · fot. UM Bielsko-Biała


Od 19 czerwca prowadzone są roboty związane z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa ul. ks. Stanisława Stojałowskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową mostu na potoku Niwka oraz mostu na rzece Biała".

Prace prowadzone są bardzo intensywnie, w systemie dwuzmianowym, również w soboty. Obecnie zakończono roboty mostowe na potoku Niwka, ułożono izolację oraz pierwszą, zabezpieczającą warstwę nawierzchni na płycie żelbetowej, trwa układanie krawężnika, wykonano podbudowę na chodniku od strony ul. 11 Listopada, zakończono roboty mostowe na moście na rzece Biała. W końcowej fazie jest przebudowa mediów zlokalizowanych w obszarze inwestycji, w szczególności w chodnikach. W czasie przygotowania inwestycji planowana była przebudowa odcinka wodociągu wraz z kolidującym gazociągiem, zgłoszona przez AQUA S.A.

Roboty na ulicy Stojałowskiego
Roboty na ulicy Stojałowskiego · fot. UM Bielsko-Biała


Zakres koniecznej przebudowy uzbrojenia technicznego w obszarze inwestycji uległ znacznemu zwiększeniu. Gestorzy sieci technicznych zwrócili się do Miejskiego Zarządu Dróg o możliwość dokonania wymiany swoich instalacji, które po odkrywkach i przeglądzie wykazały zły, a nawet awaryjny stan techniczny w wielu miejscach. W szczególności są to kable energetyczne, sieci gazowe oraz kanalizacja sanitarna.

Ze względu na lokalizację instalacji w chodnikach, prace drogowe w tym obszarze musiały zostać wstrzymane, a ruch pieszych przełożony na jezdnie, co wpłynęło na wydłużenie terminu przywrócenia ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego do ruchu.

Roboty na ulicy Stojałowskiego
Roboty na ulicy Stojałowskiego · fot. UM Bielsko-Biała


Podczas prowadzenia robót związanych z wykonaniem wykopu odkryto w rejonie mostu na rzece Biała fundamenty dwóch murów, dla których musiała zostać sporządzona dokumentacja archeologiczna na polecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach. Prace w tym rejonie musiały być wstrzymane na 3 dni, co wpłynęło również na wydłużenie terminu przywrócenia do ruchu ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego.

Tym samym planowany czas zamknięcia odcinka ulicy dla ruchu pojazdów może ulec wydłużeniu o ok. 2,5 tygodnia, tj. do początku października. Końcowy termin zakończenia wszystkich prac (listopad 2017 r.) nie ulega zmianie.

ab / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.