Wiadomości

  • 6 września 2017
  • wyświetleń: 6351

Budżet obywatelski 2017 - na te projekty będzie można głosować

Zespół ds. weryfikacji projektów złożonych w ramach B.O. 2018 zakończył swoje prace związane z opiniowaniem. Odrzucono dziewięć projektów ogólnomiejskich, w tym koncepcję utworzenia plaży miejskiej i budowę tras do narciarstwa biegowego.

rzeka biała wał
Jeden z projektów ogólnomiejskich zakłada przedłużenie ścieżki rowerowej na rzece Białej w Komorowicach · fot. komorowice.pl


Po zapoznaniu się z merytorycznymi opiniami właściwych wydziałów Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych, zespół na swoich posiedzeniach w dniach 18 sierpnia, 22 sierpnia i 25 sierpnia 2017r. zaopiniował złożone propozycje projektów i wydawał stosowne rekomendacje.

Zespół dokonując analizy projektów skorzystał także z możliwości wystąpienia do autorów projektów, wnosząc o dodatkowe wyjaśnienia, korekty lub uzupełnienia wszędzie tam, gdzie pojawiły się wątpliwości związane z oceną możliwości i zakresu wykonania zaproponowanego zadania.

Przypominamy, że wszystkie projekty, które uzyskały ocenę pozytywną (zostały pozytywnie zweryfikowane), są rekomendowane przez zespół do kolejnego etapu jakim jest głosowanie mieszkańców Bielska-Białej. W sytuacjach, w których w danym osiedlu został złożony i pozytywnie zweryfikowany jeden projekt lub pozytywną ocenę Zespołu uzyskało kilka projektów, których zweryfikowana szacunkowa kwota nie przekracza 100 tys. zł - głosowania nie przeprowadza się. Takie projekty trafiają na listę wybranych projektów do realizacji.

Autorzy projektów z opinią negatywną mogą skorzystać z możliwości odwołania się od opinii zespołu w terminie do 11 września 2017 r. włącznie. Z listą projektów po weryfikacji można zapoznać się na stronie www.obywatelskibb.pl.

Ariel Brończyk / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.