bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 20 czerwca 2017
  • wyświetleń: 6940

Rada Miejska udzieliła absolutorium dla prezydenta Jacka Krywulta

Dziś w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej trwa czerwcowa sesja Rady Miejskiej. Jednym z punktów obrad było udzielenie absolutorium dla prezydenta Jacka Krywulta. Za udzieleniem absolutorium prezydentowi głosowało 14 radnych. 11 radnych było przeciw.

Przed rozpoczęciem głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej za rok 2016, Jacek Krywult przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu.

- Rok 2016 był trzecim już z kolei rokiem obowiązywania indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który tworzy relację pomiędzy obsługą zadłużenia a średnią z sumy nadwyżki bieżącej oraz dochodów ze sprzedaży majątku miasta z ostatnich trzech lat. Limit maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosił 12,64%, natomiast na koniec 2016 roku wskaźnik ten został wykonany na poziomie 4,31% co oznacza, że stanowi 34,1% dopuszczalnego wskaźnika. Dobry wynik budżetu za 2016 rok jest niewątpliwie efektem długoletniej, racjonalnej i odpowiedzialnej polityki finansowej Miasta. Ma pozytywny wpływ na jego wiarygodność kredytową, stanowi solidną podstawę w zakresie absorpcji środków w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, a przede wszystkim jest potwierdzeniem stabilnych finansów w minionym roku budżetowym - podkreślił prezydent Krywult.

Następnie stanowiska w sprawie sprawozdania przedstawili przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Katarzyna Balicka oraz przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego - Roman Matyja. Później głos zabrali przedstawiciele poszczególnych klubów radnych: PiS - Przemysław Drabek, Platformy Obywatelskiej - Krzysztof Jazowy, Klubu Wyborców Jacka Krywulta - Adam Ruśniak oraz radna Małgorzata Zarębska (Niezależni.BB), którzy ocenili wykonanie budżetu.

Za udzieleniem absolutorium Jackowi Krywultowi głosowało 14 radnych (kluby radnych PO i KWW Jacka Krywulta), 11 radnych było przeciw (klub radnych PiS oraz radna Niezależnych.BB).

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.