bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 19 czerwca 2017
  • 21 czerwca 2017
  • wyświetleń: 18082

Nowe nazwy starych ulic. Jest też nazwa dla ronda w ciągu ulicy PCK

Podczas wczorajszej sesji, Rada Miejska Bielska-Białej podjęła uchwałę zmieniającą nazwy ulicy Armii Ludowej oraz ulicy Zmożka. W trakcie sesji Rada Miejska podjęła również uchwałę nadającą rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ul. PCK i ul. Władysława Broniewskiego nazwę "Ratowników Górskich".

ulica armii ludowej
Rada Miejska zadecydowała o zmianie nazw dwóch bielskich ulic · fot. bielsko.info


Nazwa ul. Armii Ludowej została zmieniona na ul. gen. Józefa Hallera, czyli przyjęła nazwę już istniejącej ulicy, stając się jej faktycznym przedłużeniem. Ulica Zmożka otrzymała nazwę Nad Białą, co odpowiada lokalizacji jej przebiegu, zakończonego kładką na rzece Białej.

Zmiana nazwy ulic dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Uchwała Rady Miejskiej wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

W związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nie mogą być upamiętniane osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. Dotyczy to osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989, a także osób i organizacji, które po 1917 r. propagowały komunizm lub inny ustrój totalitarny oraz podejmowały działania inspirowane przez totalitarne państwa, sprzeczne z Polską racją stanu. Ze stanowiska Instytutu Pamięci Narodowej z dnia 4 kwietnia 2017 r., wynika, że nazwy: ulica Armii Ludowej oraz ulica Zmożka w Bielsku-Białej winny zostać zmienione, jako wypełniające normę zapisów ustawy.

W trakcie sesji Rada Miejska podjęła również uchwałę nadającą rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ul. PCK i ul. Władysława Broniewskiego nazwę "Ratowników Górskich".

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.