Wiadomości

  • 23 maja 2017
  • wyświetleń: 4841

Sejmik obawia się o samorządność w Polsce. Czy radni mają rację?

Radni Województwa Śląskiego wyrazili poparcie dla Karty Samorządności oraz Apelu Środowisk Samorządowych dotyczącego obrony samorządności terytorialnej. Sejmik wyraził zaniepokojenia i sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

sejmik, marszałek
fot. slaskie.pl / Tomasz Żak


Karta Samorządności oraz apel to dokumenty przyjęte w pierwszym kwartale 2017 roku przez organizacje samorządowe jak m.in. Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Są one wyrazem zaniepokojenia i sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

- Apel i karta mają wspólny mianownik - trzeba bronić polskiej samorządności -powiedział Stanisław Gmitruk, przewodniczący Sejmiku Województwa. - Zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu, które są obecnie proponowane bez żadnych konsultacji ze stroną samorządową, mogą podważyć ustrój państwa. Ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie przedstawicieli mieszkańców gmin samodzielności w realizacji zadań publicznych, swobody w gospodarowaniu ich wspólnym majątkiem, wolności we współdziałaniu z innymi jednostkami spowoduje zahamowanie rozwoju lokalnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców. Odbieranie kompetencji gminom, powiatom i województwom, przekazywanie ich administracji centralnej, oddalonej od obywateli i niepoddanej ich kontroli, to odejście od demokracji. Stanowczo się temu sprzeciwiamy - czytamy w apelu.

Obecnie w skali kraju wiele samorządów gmin, powiatów oraz województw przyjęło bądź planuje głosowanie nad poparciem Karty Samorządności oraz Apelu Środowisk Samorządowych. Dokument być może zostanie przyjęty również przez Radę Miejska w Bielsku-Białej.

Ariel Brończyk / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.