Reklama

Wiadomości

  • 26 kwietnia 2017
  • wyświetleń: 41390

Konsekracja dziewic w hałcnowskiej bazylice. Zaślubione Jezusowi - foto

Bp Piotr Greger przewodniczył drugiemu w historii diecezji obrzędowi konsekracji dziewic. Panie, które włączono do grona dziewic konsekrowanych przyjęły z rąk biskupa symbole: obrączkę - znak zaślubin z Chrystusem, oraz brewiarz - narzędzie osobistego uświęcenia przez modlitwę.

Konsekracja dziewic - 22.04.2017 · fot. Diecezja Bielsko-Żywiecka


Podczas liturgii w hałcnowskiej bazylice w Bielsku-Białej na pytanie bielsko-żywieckiego biskupa pomocniczego: „Czy chcesz być konsekrowana i zaślubiona naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu?” każda z czterech młodych kobiet odpowiedziała twierdząco. Konsekrowane dziewice otrzymały obrączki i brewiarze, a po liturgii rozdawały pamiątkowe obrazki i częstowały ciastem.

W homilii bp Greger przypomniał, że „czystość to najwyższy przejaw miłości”. - To gwarancja, że człowiek dostrzega w niej wartość, która zdecydowanie przewyższa pożądanie czy emocjonalne zauroczenie. Jeśli człowiek nie chroni czystości, wówczas ludzka miłość staje się brudna, okaleczona fizycznie, psychicznie i duchowo - dodał biskup.

Konsekracja dziewic - 22.04.2017
Konsekracja dziewic - 22.04.2017 · fot. Diecezja Bielsko-Żywiecka


Biskup przypomniał, że obrzęd ten ma bogatą historię i sięga korzeniami rzymskiej tradycji drugiej połowy IV wieku.

Po homilii i odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych, gdy kandydatki do konsekracji leżały krzyżem przed ołtarzem, biskup przyjął od nich potwierdzenie gotowości trwania w dziewictwie, poświęconym Bogu i w służbie Kościołowi. Zanim biskup odmówił uroczystą modlitwę konsekracyjną, same kandydatki - Małgorzata, Teresa, Magdalena, Danuta - odpowiadały: „Ojcze, przyjmij postanowienie życia w doskonałej czystości i naśladowania Chrystusa, które z pomocą Bożą składam wobec ciebie i świętego ludu Bożego”.

Konsekracja dziewic - 22.04.2017
Konsekracja dziewic - 22.04.2017 · fot. Diecezja Bielsko-Żywiecka


Kandydatki na dziewice konsekrowane, pochodzące z Bielska-Białej, Hażlachu, Skoczowa i Jawiszowic-Brzeszcz, przygotowywały się do tej decyzji poprzez formację duchową oraz indywidualne kierownictwo duchowe. W podniosłej uroczystości uczestniczyli krewni i przyjaciele kobiet. Przy ołtarzu modliło się ponad 20 kapłanów, m.in. - z rodzimych parafii konsekrowanych dziewic.

Kościół powrócił do konsekracji dziewic w latach 60. ubiegłego stulecia dzięki papieżowi Pawłowi VI, a w 1994 r. w czasie Synodu Biskupów w Rzymie Jan Paweł II przypomniał o praktyce wdowieństwa konsekrowanego. Pierwsza konsekracja dziewicy w Polsce odbyła się ponad ćwierć wieku temu.

Dziewice konsekrowane pozbawione są poczucia bezpieczeństwa materialnego i duchowego, jakie daje zgromadzenie zakonne. Same pracują na swoje utrzymanie i same dbają o wygospodarowanie czasu na modlitwę, Eucharystię i rozwój duchowy.

Konsekracja dziewic - 22.04.2017
Konsekracja dziewic - 22.04.2017 · fot. Diecezja Bielsko-Żywiecka


Najczęściej o konsekrację proszą kobiety ok. 30-40 roku życia. W większości dziewicami konsekrowanymi zostają kobiety młode, które są aktywne zawodowo. W środowisku pracy świadczą o Chrystusie swoim życiem, poza tym włączają się aktywnie w życie Kościoła lokalnego.

Wśród dokumentów traktujących o dziewicach i wdowach konsekrowanych istotne znaczenie ma adhortacja apostolska Jana Pawła II „Vita consecrata” oraz jego list apostolski „Rosarium Virginis Mariae”. Podstawą jest „Obrzęd konsekracji dziewic” w Mszale rzymskim. Prośbę o przygotowanie i udzielenie konsekracji należy kierować do biskupa swojej diecezji.

Pierwsza w historii diecezji bielsko-żywieckiej konsekracja dziewicy odbyła się w Zwiastowanie Pańskie, 8 kwietnia 2013 roku, w kurialnej kaplicy. Czystość ślubowała przed Bogiem jedna kobieta.

ab / bielsko.info

źródło: Diecezja Bielsko-Żywiecka

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.