bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 8 stycznia 2017
  • 10 stycznia 2017
  • wyświetleń: 36493

W Bielsku-Białej norma stężenia pyłu PM10 została przekroczona o 700%!

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Bielsku-Białej" podaj

Od soboty stężenie pyłu PM10 w naszym mieście zdecydowanie przekracza wartości dopuszczalne (50 µg/m3). Jak wynika z analizy dobowej danych zbieranych przez amatorski czujnik w Starym Bielsku w niedzielę po południu stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu przekroczyło stan alarmowy - 300 µg/m3, a w poniedziałek wieczorem nawet barierę 650 µg/m3! W takich sytuacja odradza się już wychodzenie z domów.

smog, magurka, góry, beskidy
Zdjęcie zostało wykonane w niedzielę na Magurce Wilkowickiej · fot. Dawid Zawiła Fotografia


Norma przekroczona nawet o ponad 1700%Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego spowodowały, że w ostatnich dniach w wielu miejscach w województwie śląskim przekroczona została wartość alarmowa dla pyłu zawieszonego w powietrzu - 300 µg/m3. Przypominamy, że poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku.

Stacja amatorska w Starym Bielsku, na którą powołuje się "Bielski Alarm Smogowy", odnotowała niebezpiecznie wysoki poziom stężenia pyłu zawieszonego w poniedziałek o godzinie 22.00 (665 µg/m3). W ujęciu dobowym wynik wyniósł 367 µg/m3, czyli ponad siedem razy więcej niż poziom dopuszczalny!

Obrońcy czystego powietrza w stolicy Podbeskidzia uważają, że wyniki stacji amatorskiej w Starym Bielsku są bardziej wiarygodne niż te ze stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przy ulicy Kossak-Szczuckiej, gdyż stacja WIOŚ-u znajduje się na przewiewnym wzniesieniu.

poziom
Poziom pyłów PM10, PM2,5 i PM1 w Bielsku-Białej od początku 2017 roku. Gruba zielona kreska oznacza poziom dopuszczalny pyłu PM10 · fot. looko2.com


Co oznacza takie stężenie pyłu PM10?W przypadku poziomu 200 - 300 µg/m3 oraz powyżej 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10 wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Pejzaże smogiem malowane
Smog nad miastem widziany ze wzgórza Trzy Lipki · fot. Tomasz Konior


Pył PM10Składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku.

Pył PM2,5Zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Docelowa wartość średnioroczna dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3, poziom dopuszczalny 25 µg/m3.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Bielsku-Białej

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Bielsku-Białej" podaj