Wiadomości

  • 20 grudnia 2016
  • 21 grudnia 2016
  • wyświetleń: 6405

Budżet na 2017 rok uchwalony. Miasto wyda ponad miliard złotych

Rada Miejska Bielska-Białej przyjęła dzisiaj budżet miasta na 2017 rok. Za ustawą budżetową głosowali radni z klubów Platformy Obywatelskiej i KWW Jacka Krywulta. Przeciw byli radni klubu Prawo i Sprawiedliwość oraz radna Niezależnych.BB - Małgorzata Zarębska.

bielsko
Rada Miejska w Bielsku-Białej · fot. UM Bielsko-Biała


Planowane dochody na 2017 rok stanowią kwotę 1014 mln zł i są wyższe o 15,6% w stosunku do roku 2016. W ramach ogólnej kwoty dochodów, dochody bieżące wynoszą 872,8 mln zł i są wyższe o 1,8%, a dochody majątkowe wynoszą 141,4 mln zł i są wyższe o 609,6% w stosunku do 2016 roku. Na tak wysoki poziom dochodów majątkowych decydujący wpływ ma wysokość środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy UE na lata 2014-2020, jakie Miasto w przyszłym roku planuje pozyskać na zadania finansowane z udziałem tych środków.

Na realizację wydatków w 2017 roku przeznacza się środki w kwocie 1067 mln zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 786,8 mln zł, tj. 73,7%. Opracowując projekt budżetu konieczne było zapewnienie środków na obligatoryjne zadania, tj. uwzględniające bieżące utrzymanie miasta, przy założeniu wszelkich dostępnych działań oszczędnościowych, a także na realizację najważniejszych, a zwłaszcza kontynuowanych zadań inwestycyjnych i środków na wkład własny do projektów unijnych.

Budżet na 2017 rok będzie mieć charakter zdecydowanie proinwestycyjny. Można powiedzieć, że będzie to rok intensywnych działań inwestycyjnych. Na wydatki majątkowe przeznacza się bowiem 279,9 mln zł, tj. 26,3% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe przyszłego roku będą więc trzykrotnie wyższe od wydatków majątkowych uchwalonych na 2016 rok.

W zakresie wydatków majątkowych Miasto musi być przygotowane do nowej perspektywy absorpcji środków unijnych na lata 2014-2020, planując odpowiednie kwoty na wkład własny do projektów unijnych, a także musi kontynuować zadania już rozpoczęte. Wydatki majątkowe dotyczą kontynuacji zadań inwestycyjnych, a także realizacji nowych zadań, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 133,7 mln zł.

W 2017 roku największy udział w wydatkach majątkowych będą stanowić inwestycje w zakresie transportu, na które zaplanowano 217,8 mln zł, tj. prawie 78,0%, inwestycje oświatowe - 21,9 mln zł, tj. 7,8%, w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 8,6 mln zł, tj. 3,1% , ochrony zdrowia - 7,2 mln zł tj. 2,6%, w zakresie gospodarki mieszkaniowej - 6,8 mln zł, tj. 2,4% wydatków majątkowych ogółem.

Planowany deficyt wyniesie w przyszłym roku 52,5 mln zł. Pomimo zakładanego kredytu w kwocie 81 mln zł, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań liczony dla 2017 roku wynosi 4,36% - przy dopuszczalnym 12,22%.

Ariel Brończyk / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.