bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 13 grudnia 2016
  • wyświetleń: 4119

Rada miejska zaapeluje do minister ws. reformy oświaty?

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Bielsku-Białej przygotował projekt stanowiska rady w sprawie planowanej zmiany systemu oświaty w Polsce. Publikujemy pełną treść projektu stanowiska.

I sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
Przewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej - Jarosław Klimaszewski · fot. bielsko.info


Projekt stanowiska rady w sprawie planowanej zmiany system oświaty w Polsce

W związku z zapowiadaną reformą oświaty jako organ stanowiący gminy pragniemy zwrócić uwagę ustawodawcy na przewidywane skutki tej regulacji i zagrożenia jakie niesie jej wprowadzenie.

Brakuje fundamentalnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego oraz w jakim celu dąży się do dokonania zasadniczych zmian w obecnie funkcjonującym systemie oświaty. Nie przedstawiono żadnych wiarygodnych analiz, raportów czy ekspertyz uzasadniających potrzebę likwidacji gimnazjów. Ocena jakości nauki w polskich gimnazjach, prowadzona w skali międzynarodowej, jest bardzo wysoka. Likwidacja gimnazjów spowoduje zaprzepaszczenie wysiłku organów prowadzących ten rodzaj szkół. Od ich utworzenia w 1999 r., samorządy wydały na ich funkcjonowanie łącznie 130 miliardów złotych, w tym 8 miliardów na inwestycje.

Proponowane zmiany w edukacji nie przedstawiają realnych skutków i konsekwencji dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli, wynikających między innymi ze zmiany sieci szkolnej. Jednocześnie zwracamy uwagę przede wszystkim na brak podstaw programowych i brak właściwego zabezpieczenia metodycznego nauczycieli. Szybkie wprowadzanie reformy powoduje chaos i utrudnia dobre przygotowanie i konsultowanie projektów nowej sieci szkół. Co szczególnie ważne, brakuje rzetelnego oszacowania kosztów planowanych zmian, które w związku z realizacją zadań związanych z ich wdrażaniem poniosą samorządy.

Nie znajdujemy uzasadnienia dla wzmacniania roli nadzorczej kuratorów oświaty (np. w zakresie powoływania lub odwoływania dyrektora danej jednostki) — oznacza to w rzeczywistości ograniczenie kompetencji samorządów.

Bez żadnych wątpliwości koszty planowanej reformy poniosą samorządy. Konsekwencje wizerunkowe skupią się wyłącznie na organach prowadzących — bo to na nie spadnie niezadowolenie rodziców oraz kadry pedagogicznej skazanej na utratę pracy. Z kolei koszty finansowe przerzucone na samorządy w konsekwencji obciążą mieszkańców.

Uważamy, że zmiany w systemie oświaty wprowadzać należy z rozwagą, kierując się dobrem dzieci i młodzieży oraz troską o jakość nauczania. Powinny one wynikać z uzgodnień ze środowiskami rodziców, nauczycieli i samorządów terytorialnych, które w ostatecznym rozrachunku ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań oświatowych w gminach, powiatach i województwach.

Reasumując, naszym zdaniem koszty reformy obciążą budżet Miasta Bielska-Białej, wprowadzą niepotrzebne zamieszanie wśród uczniów i ich rodziców oraz spowodują utratę pracy przez część nauczycieli.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty, apelujemy o wycofanie lub zawieszenie proponowanych zmian, które wprowadzają chaos w systemie oświaty a ewentualne koszty zbytnio obciągają budżet samorządu, powodując proces spowolnienia rozwoju naszego miasta.

Niniejsze stanowisko przekazuje się Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Edukacji Narodowej oraz Parlamentarzystom z Okręgu Wyborczego nr 27.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.