bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 13 grudnia 2016
  • wyświetleń: 8256

Ktoś nie ma jeszcze kompostownika? Urząd ma na stanie 280 sztuk

Do 16 grudnia 2016 roku można składać wnioski w ramach trwającego "Programu użyczania kompostowników". Wnioski są przyjmowane w Biurze ds. Gospodarki Odpadami, Plac Ratuszowy 5, pok. 401.

W ramach kontynuacji Programu do rozdysponowania pozostało:
- 17 sztuk o poj. do 380 l. - dla działki o powierzchni do 5 arów, na której posadowiona jest nieruchomość zamieszkała lub letniskowa położona w Bielsku-Białej,
- 265 sztuk o poj. do 800 l. - dla działki o powierzchni powyżej 5 arów, na której posadowiona jest nieruchomość zamieszkała lub letniskowa w Bielsku-Białej.

Aby skorzystać z Programu, należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i złożyć wniosek o użyczenie kompostownika. Decyduje kolejność zgłoszeń. Po weryfikacji wniosków wnioskujący zostanie poinformowany telefonicznie o czasie i miejscu podpisania umowy użyczenia kompostownika.

Kompostowniki użyczane będą na trzy lata, po tym okresie przejdą na własność użytkownika. Użytkownik, po podpisaniu umowy, będzie mógł odebrać kompostownik z terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Zakład Gospodarki odpadami S.A. przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej.

O użyczenie kompostownika, może wystąpić właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, zwany dalej właścicielem nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, położonej na terenie Gminy Bielsko-Biała, który:
- dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
- dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji,
- złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na dzień zawarcia umowy nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Bielsko-Biała.

Program użyczenia kompostownika nie obejmuje nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości niezamieszkałych oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Prawidłowo złożone wnioski w okresie od 14 listopada do 16 grudnia 2016 r. ponad liczbę kompostowników będących w dyspozycji Urzędu, zostaną wzięte w pierwszej kolejności pod uwagę w przypadku wprowadzenia kolejnej edycji programu użyczania kompostowników w przyszłym roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Pl. Ratuszowy 5 tel. 33 4701261.

ab / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.