bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 9 grudnia 2016
  • wyświetleń: 2707

Wybrano członków Rady Działalności Pożytku Publicznego

W Urzędzie Miejskim odbyły się wybory członków Rady Działalności Pożytku Publicznego. W wyborach do Rady kandydowało 10 reprezentantów bielskich organizacji pozarządowych. Z tego grona wybrano 6 osób, które będą tworzyły Radę wspólnie z 3 przedstawicielami Rady Miejskiej oraz 3 osobami desygnowanymi do Rady przez Prezydenta Miasta.

Wybrano członków Rady Działalności Pożytku Publicznego · fot. UM Bielsko-Biała


Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Prezydenta. Jej powołanie ma na celu wzmocnienie i doskonalenie dialogu obywatelskiego pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a organizacjami pozarządowymi na rzecz mieszkańców Naszego Miasta. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących zadań publicznych, a także opiniowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Z ramienia organizacji pozarządowych do Rady Pożytku zostały wybrane następujące osoby:
1. Anna Czapla - osoba zgłoszona przez Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii "Amazonki" - prowadzi rehabilitację i działania wspierające na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową, wolontariuszka aktywnie wspierająca kobiety w trakcie leczenia nowotworu piersi oraz po jego zakończeniu.
2. Katarzyna Dendys-Kosecka - osoba zgłoszona przez Centrum Sztuki KONTRAST - realizatorka przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych, aktorka, menadżer kultury.
3. Agnieszka Słowiok - osoba zgłoszona przez Polski Związek Głuchych, Koło Terenowe w Bielsku-Białej - aktywna działaczka Związku, jako wolontariuszka pomaga osobom niesłyszącym w życiu codziennym.
4. Tomasz Lorek - osoba zgłoszona przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja - wieloletni członek Towarzystwa, aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, promotor kultury, sztuki i tradycji regionalnych.
5. Marek Mielnik - osoba zgłoszona przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej - Dyrektor Biura Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej, honorowy krwiodawca i wolontariusz, prowadzi działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży.
6. Krzysztof Wiewióra - osoba zgłoszona przez Bielską Ligę Koszykówki - organizator zawodów, imprez, szkoleń i zajęć ruchowych w zakresie kultury fizycznej, czynnego wypoczynku i sportu, wolontariusz. Organizator ligowych rozgrywek w koszykówce, szkoleń i kursów dla sędziów koszykówki. Sędzia i komisarz koszykówki, ultramaratończyk.

Ostatnim etapem utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej będzie Zarządzenie Prezydenta Miasta powołujące członków Rady na 3-letnią kadencję.

ab / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.