bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 23 października 2016
  • wyświetleń: 5277

Bielski Klub Inteligencji Katolickiej świętował swoje 35-lecie

W tym roku trzydziestopięciolecie istnienia obchodzi Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej. Z tej okazji w bielskiej katedrze św. Mikołaja, miejscu, z którego KIK korzystał w pierwszych latach swej działalności, bp Roman Pindel odprawił 20 października Mszę św. dziękczynną z udziałem przedstawicieli władz miasta, darczyńców oraz duchownych katolickich i luterańskich związanych z historią bielskiego stowarzyszenia.

35 lat bielskiego Klubu Inteligencji Katolickiej - 20.10.2016 · fot. www.diecezja.bielsko.pl


Prezes bielskiego KIK-u, Elżbieta Kralczyńska przypomniała w słowie skierowanym do biskupa ordynariusza, że klub od samego początku stara się służyć bielszczanom, prowadząc działalność w oparciu o naukę Kościoła katolickiego. Zwróciła także uwagę jak bardzo ważna jest dla działaczy klubu kultura intelektualna, artystyczna i obyczajowa.

- Zorganizowaliśmy różne przedsięwzięcia kulturalne, w tym trzydzieści Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Prowadzimy Katolicki Dom Opieki‘Józefów’ dla około 60 osób potrzebujących pomocy - wyliczała działaczka wyróżniona 4 lata temu papieskim odznaczeniem „Pro Ecclesia et Pontifice”, jednym z najwyższych medali Kościoła katolickiego.

Prezes wyraziła nadzieję, że jubileusz 35-lecia stanowić będzie impuls do dalszych działań i realizacji stojących przed klubem zadań.

35 lat bielskiego Klubu Inteligencji Katolickiej - 20.10.2016
35 lat bielskiego Klubu Inteligencji Katolickiej - 20.10.2016 · fot. www.diecezja.bielsko.pl


Bp Pindel w homilii szczególne podziękowania złożył biorącemu udział w modlitwie luterańskiemu biskupowi seniorowi Pawłowi Anweilerowi za wieloletnie wspieranie działalności KIK. - Biskup Paweł w sposób znaczący uczestniczył w życiu Klubu Inteligencji Katolickiej. Ważnym rysem działalności tutejszego klubu są właśnie kontakty ekumeniczne. Nie wyobrażam sobie, by to się działo bez obecności księdza biskupa - podkreślił ordynariusz.

Kaznodzieja przypomniał okoliczności polityczno-społeczne, w jakich doszło do powołania pierwszych KIK-ów w Polsce. Zdaniem biskupa dobrym obrazem, przybliżającym istotę tego dzieła jest rozbity, a następnie scalony dzban z legendy o św. Janie Kantym.

- Uświadamiamy bowiem sobie dziś, że sytuacja społeczeństwa w Polsce po przejęciu władzy przez komunistów, była trochę podobna do tego rozbitego dzbana. Bo została zachwiana struktura władzy, nie było już demokracji, bo pierwsze, najważniejsze wybory zostały sfałszowane, bo opozycja była koncesjonowana - wyjaśnił hierarcha, przybliżając moment, w którym działacze KIK - świeccy katolicy - poczuli się odpowiedzialni za życie społeczne i polityczne w kraju, próbując scalić rozbity „dzban tkanki społecznej i kulturalnej”.

35 lat bielskiego Klubu Inteligencji Katolickiej - 20.10.2016
35 lat bielskiego Klubu Inteligencji Katolickiej - 20.10.2016 · fot. www.diecezja.bielsko.pl


Biskup nawiązał do czasu rozkwitu działalności KIK-ów w całej Polsce, związanego z fenomenem powstania „Solidarności”. Wspomniał o aktywności polegającej na pomocy prześladowanym i internowanym w czasach stanu wojennego. Zaznaczył, że po sierpniu 1980 r. i na początku 1981 r. powstało kilkadziesiąt Klubów Inteligencji Katolickiej w różnych miastach całej Polski, w tym także w Bielsku-Białej.

- Dziękujemy Bogu za wrażliwość ludzi, którzy tworzyli KIK w tych zmieniających się sytuacjach politycznych, społecznych, gospodarczych. Za to, że potrafili się znaleźć w sposób właściwy, stosownie do potrzeb chwili, jak podpowiadało sumienie - chrześcijanina, katolika, Polaka, bardzo często inteligenta - dodał. Zauważył, że bielski KIK szczególną aktywność przejawiał na polu kultury i ekumenizmu, szukając ludzi, którzy pragną wziąć udział w życiu publicznym.

W liturgii dziękczynnej udział wzięli kapłani diecezjalni, w tym m.in. ks. prałat Zbigniew Powada - były proboszcz bielskiej parafii katedralnej i kapelan Klubu Inteligencji Katolickiej. Podczas liturgii zaśpiewała sopranistka Marta Witosławska.

35 lat bielskiego Klubu Inteligencji Katolickiej - 20.10.2016
35 lat bielskiego Klubu Inteligencji Katolickiej - 20.10.2016 · fot. www.diecezja.bielsko.pl


KIK powstał w Bielsku-Białej w lutym 1981 roku. Do czasu powołania diecezji bielsko-żywieckiej stowarzyszenie działało na terenie diecezji katowickiej i archidiecezji krakowskiej. Pierwsze posiedzenie komitetu KIK odbyło się na probostwie parafii św. Mikołaja. Uczestniczyli wtedy w nim księża dziekani - Franciszek Żebrok i Józef Sanak - oraz przedstawiciel KIK-u krakowskiego, Marek Skwarnicki. Pierwszym prezesem bielskiego KIK-u został inż. Zdzisław Greffling, a pierwszym kapelanem klubu ks. dr Józef Kozyra z parafii św. Mikołaja.

W latach 1981-89 bielski KIK organizował w kościołach wystawę pt. „W obronie życia nienarodzonych”.

Jednym z głównych zadań statutowych klubu jest praca na rzecz osób starszych. W 1998 roku Klub przejął dawny ośrodek milicji: trzyhektarowy park z secesyjną willą i dwoma budynkami gospodarczymi. Przeprowadzono gruntowny remont zdewastowanych pomieszczeń i dzięki wsparciu władz miasta zaadaptowano je do potrzeb domu opieki dziennej dla osób starszych. Obok powstał dom opieki stałej dla seniorów. Jest tu także dziecięca świetlica środowiskowa im. Dzieciątka Jezus.

Bielski KIK liczy około 150 osób. W sekcji ekumenicznej co miesiąc organizowane są nabożeństwa w intencji jedności chrześcijan. Bielski KIK znany jest także z organizacji od ponad 30 lat ekumenicznego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Nad ich przygotowaniem od samego początku czuwa Piotr Witkowski. Obecna edycja TKCh potrwa do 22 października.

Klub pozyskuje środki finansowe na pokrycie kosztów funkcjonowania placówki, kwestując w bramach kościołów Bielska-Białej, oraz z darowizn od prywatnych i publicznych darczyńców.

BM / bielsko.info, źródło: Diecezja Bielsko-Żywiecka

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.