bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 20 października 2016
  • 26 października 2016
  • wyświetleń: 9116

Trwa głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego

W piątek 28 października kończy się głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2017. Podobnie jak w ubiegłych latach bielszczanie mają do rozdysponowania 3,75 mln złotych.

Odbiór siłowni plenerowej przy ul. Jana Chrzciciela - 15.04.2016
Siłownia plenerowa w Komorowicach Śląskich powstała w ramach Budżetu Obywatelskiego · fot. bielsko.info


Czwarta odsłona Budżetu Obywatelskiego, opiera się na sprawdzonych już rozwiązaniach poprzednich edycji oraz przewiduje takie same jak poprzednio kwoty na zadania ogólnomiejskie oraz osiedlowe.

Budżet Obywatelski, zgodnie z postanowieniami uchwały, wynosi w sumie 3,75 mln zł, przy czym ogólna pula środków finansowych została rozdysponowana według następujących zasad:
  • kwota 1,5 mln zł została przeznaczona na projekty o charakterze ogólnomiejskim,
  • kwota 2,25 mln zł została przeznaczona na projekty o charakterze lokalnym tj. osiedlowym - kwota ta jest rozdzielona w częściach równych, po 75.000 zł na każde osiedle. Takie rozwiązania pozwolą na zrealizowanie większej ilości projektów.


Głosować można na dwa sposoby: elektronicznie i tradycyjnie. Głosowanie elektroniczne w założeniu jest najszybszym i najwygodniejszym sposobem głosowania.

Po wejściu na stronę www.obywatelskibb.pl należy wybrać zakładkę "Głosowanie" lub "Projekty" a następnie odnaleźć interesujący nas projekt i kliknąć przycisk "WYBIERAM!" widoczny przy każdym dopuszczonym do głosowania projekcie. Głosujemy na jeden interesujący nas projekt ogólnomiejski i/lub jeden projekt osiedlowy.

W bieżącej edycji wprowadzono nowe rozwiązanie. Zrezygnowano z podawania adresu e-mail na rzecz podania nr telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany kod weryfikacyjny dla potwierdzenia głosu. Głosowanie elektroniczne wymaga wprowadzenia do formularza elektronicznego unikalnego kodu weryfilacyjnego dostarczonego poprzez bezpłatną dla użytkownika wiadomość SMS na wskazany przez głosującego numer telefonu komórkowego. Z wykorzystaniem jednego numeru telefonu komórkowego może zagłosować łącznie na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe nie więcej niż pięciu mieszkańców Bielska-Białej.

Głosując elektronicznie należy przygotować swój nr PESEL, podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także posiadać czynny numer telefonu komórkowego w dowolnej sieci, który posłuży do potwierdzenia oddanego głosu. Na podany przez głosującego nr telefonu komórkowego zostanie niezwłocznie wysłany kod weryfikacyjny, którego wprowadzenie we właściwe pole i zatwierdzenie kończy głosowanie.

Jednocześnie przypominamy, że nie ma potrzeby głosowania w tych Osiedlach, w których został zgłoszony jeden projekt, który uzyskał opinię pozytywną lub w których zgłoszono więcej niż jeden projekt na łączną kwotę 75 tys. zł. W takim przypadku zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane projekty zostały automatycznie wybrane do realizacji w 2017 r. (tj. bez konieczności głosowania na nie). W głosowaniu on-line przy takich projektach będzie wyświetlony przycisk "ZAKWALIFIKOWANY" - oznacza to, że nie głosujemy na taki projekt.

Głosowanie bezpośrednie odbywać się będzie poprzez wrzucenie karty do głosowania w dniach od 21 października 2016 r. do 28 października 2016 r. do oznakowanych urn zlokalizowanych w Punktach głosowania, których adresy i godziny otwarcia zostały szczegółowo określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta (harmonogram poniżej). Głosowanie bezpośrednie będzie polegało na postawieniu znaku "X" przy JEDNYM projekcie ogólnomiejskim i/lub JEDNYM projekcie osiedlowym, którym uprawniony Mieszkaniec Bielska-Białej chce udzielić poparcia. Znak "X" stawiamy we właściwej kolumnie opisanej jako "Twój głos" widocznej na karcie do głosowania.

Karty do głosowania bezpośredniego, obowiązujące w czasie głosowania, będą zawierały wszystkie pozytywnie zweryfikowane projekty ogólnomiejskie i osiedlowe oraz będą dostępne od dnia 21 października 2016 r. w "Punktach głosowania" w godzinach ich funkcjonowania określonych w Zarządzeniu oraz od godz. 00.00 dnia 21 października 2016 r. do pobrania i samodzielnego wydrukowania na stronie internetowej www.obywatelskibb.pl.

Pamiętajmy, że na projekt osiedlowy może głosować tylko mieszkaniec danego Osiedla, którego projekt dotyczy. Mieszkaniec danego Osiedla nie może głosować na projekty z innych Osiedli.

Harmonogram głosowania bezpośredniego

harmonogram


Więcej szczegółów na temat Budżetu Obywatelskiego na stronie www.obywatelskibb.pl.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.