bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 27 listopada 2011
  • wyświetleń: 6462

Młodzieżowa Rada Miasta

23 listopada odbyła się I sesja VII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej. W jej trakcie podsumowano zakończoną VI kadencję oraz wybrano Przewodniczącą, którą została Monika Białecka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Asnyka.

Reklama

Młodzieżowa Rada Miasta · fot. UM Bielsko-Biała


Po wyborze Przewodniczącej sesja została przerwana i będzie kontynuowana 30 listopada. Delegaci wybiorą wówczas Wiceprzewodniczących i Sekretarza MRM. Rada jest reprezentacją młodzieży kształcącej się w Bielsku-Białej tj. uczniów bielskich szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych). Jej kadencja trwa rok.

Cele Rady to m.in.: upowszechnianie idei samorządności i demokracji, integracja środowisk młodzieżowych, reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu terytorialnego, samorządu uczniowskiego oraz władz i administracji szkolnej, a także współpraca z tymi organami. Rada ma również zapewnić aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym. Swoimi działaniami ma promować kulturę oraz współuczestniczyć w organizacji imprez przeznaczonych dla młodzieży. Członkowie rady mają promować zdolnych uczniów znajdujących się w trudniej sytuacji materialnej.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.