bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 9 października 2016
  • wyświetleń: 5076

Szpital Wojewódzki będzie miał własną elektrownię słoneczną

Docieplenie stropodachu, wymiana oświetlenia i uszczelek okiennych oraz budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 400kW to cztery inwestycje, które mają przynieść oszczędności dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej realizuje projekt pn.: "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii". Celem projektu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Realizacja projektu przyniesie również oszczędności dla placówki szacowane na około 400 000 zł rocznie.

Zakres projektu obejmuje cztery zadania: wykonanie docieplenia stropodachów obiektów szpitala, wymianę opraw oświetleniowych w ilości 4629 szt. na oprawy energooszczędne typu LED z zintegrowanym źródłem światła, wymianę 1050 szt. uszczelek okien na silikonowe oraz budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 400kW. Szacuje się iż energia wyprodukowana ze słońca pokryje w ponad 10% zapotrzebowanie Szpitala na energię elektryczną. Instalacja będzie się składać 1481 ogniw każde o mocy 270W.

Projekt dofinansowany jest w 80% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Umowa pomiędzy Ministerstwem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu PL04, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej zawarta została 12.05.2015 r. w Warszawie. Wartość projektu to: 7 212 398,00 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę: 5 112 771,60 zł. Wkład własny Szpital zamierza pokryć m.in. z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.