bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 8 października 2016
  • wyświetleń: 4467

Akademia Techniczno-Humanistyczna zainaugurowała rok akademicki

Mszą świętą w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, pod przewodnictwem biskupa Romana Pindla, 7 października społeczność akademicka ATH zainaugurowała rok akademicki 2016/2017. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: przedstawiciele władz kościelnych, władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, rektorzy, prorektorzy i dziekani krajowych i zagranicznych uczelni wyższych, a także prezesi firm i przedstawiciele środowisk kulturalnych miasta Bielska-Białej.

Akademia Techniczno-Humanistyczna zainaugurowała rok akademicki - 07.10.2016 · fot. Paweł Dzierza / ATH Bielsko-Biała


Inauguracja rozpoczęła się od przekazania insygniów władzy rektorskiej nowemu rektorowi prof. Jarosławowi Janickiemu. Atrybuty władzy przekazał prof. Ryszard Barcik, który pełnił funkcję rektora przez ostatnie dwie kadencje.Następnie rektor prof. Janicki przystąpił do powitania gości i wygłoszenia inauguracyjnego przemówienia.

- Rozpoczynamy kolejny rok akademicki w naszej uczelni, rok realizacji zamierzonych planów, ale i nowych wyzwań. Dla mnie to rok szczególny, rozpoczynający nową kadencję władz rektorskich. Dziękuję całej społeczności akademickiej za udział w wyborach, za merytoryczną debatę i za zaufanie którym mnie obdarzyliście - zaczął rektor.

Rektor poruszył w wystąpieniu także ważne kwestie dotyczące rozwoju naukowego, jakości kształcenia i współpracy z otoczeniem zewnętrznym. - Drodzy Państwo, siła i prestiż uczelni wynika dziś bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości z jej potencjału badawczego oraz osiągnięć naukowców. Priorytetem będzie dla mnie zatem premiowanie aktywności naukowców przyczyniając się także do uzyskania jak najwyższych kategorii naukowych przez Wydziały w ocenie parametrycznej jednostek naukowych, zwiększenie aktywności w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym funduszy UE i uzyskanie przez Wydziały uprawnień doktoryzowania i habilitowania, umożliwiające wzmocnienie szerokoprofilowego charakteru ATH. W dobie dynamicznych zmian na rynku pracy, wdrażania nowych technologii i wyzwań, jakie przed naszymi absolwentami stawia rynek pracy, niezbędne jest nowoczesne podejście do procesu kształcenia zakładające realny udział otoczenia gospodarczego, zaangażowanego w tworzenie unikatowych treści kształcenia, uruchamianie nowych kierunków studiów czy partnerstwo na kierunkach już istniejących - mówił rektor.

Akademia Techniczno-Humanistyczna zainaugurowała rok akademicki - 07.10.2016
Akademia Techniczno-Humanistyczna zainaugurowała rok akademicki - 07.10.2016 · fot. Paweł Dzierza / ATH Bielsko-Biała


Nawiązując do charakteru uczelni, jako uczelni państwowej i akademickiej, rektor podkreślił również jak ważna dla funkcjonowania Akademii jest współpraca z otoczeniem samorządowym, gospodarczym i oświatowym. Wspominając o pierwszym wspólnym projekcie w obszarze wytyczania inteligentnych specjalności w naszym mieście, rektor, w oparciu o rozwijający się potencjał badawczy uczelni wyraził gotowość do dalszej współpracy w celu wspierania innowacyjności budowanej na styku świata biznesu, przedsiębiorców a także samorządu.

Po wystąpieniu rektora głos zabrali zaproszeni goście: Jego Ekscelencja ks. bp. senior Tadeusz Rakoczy, Jego Ekscelencja ks. bp Adrian Korczago, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, senator Andrzej Kamiński, poseł na sejm Mirosława Nykiel i prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult. Wszyscy w swoich wystąpieniach podkreślali ważność Akademii Techniczno-Humanistycznej jako jedynej w regionie akademickiej uczelni państwowej. Następnie prorektor ATH ds. nauki i finansów prof. Iwona Adamiec-Wójcik przekazała informacje na temat listów gratulacyjnych, które z okazji inauguracji 2016/2017 otrzymała uczelnia.

Akademia Techniczno-Humanistyczna zainaugurowała rok akademicki - 07.10.2016
Akademia Techniczno-Humanistyczna zainaugurowała rok akademicki - 07.10.2016 · fot. Paweł Dzierza / ATH Bielsko-Biała


Podczas uroczystości prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik oraz mgr Sabina Muras otrzymali odznaki „Zasłużony dla Akademii Techniczno-Humanistycznej”. Tradycyjnie podczas inauguracji odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku. Podczas tegorocznej inauguracji po raz pierwszy odbyła się także immatrykulacja doktorantów. Immatrykulacji dokonał prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk.


Następnie głos zabrał Przewodniczący Samorządu Studenckiego. Po tej części rektor prof. Janicki zaprosił do wysłuchania wykładu inauguracyjnego. Wykład pt. „Nic” Johannesa Keplera i Hansa Christiana Andresena - rzecz o akademickim nicowaniu wygłosił prof. ATH dr hab. Ireneusz Gielata.
Na zakończenie uroczystości chór ATH pod dyrekcją dra hab. Jana Borowskiego wykonał pieśń „Gaudeamus Igitur” oraz kilka innych utworów ze swojego repertuaru.

ab / bielsko.info, źródło: ATH Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.