bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 19 września 2016
  • wyświetleń: 5755

Bielscy policjanci ćwiczyli razem z rezerwistami - zdjęcia

W niedzielę 18 września w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku - Białej przeprowadzono ćwiczenia pod kryptonimem "Tarcza - 16".

Policjanci ćwiczyli razem z rezerwistami - 18.09.2016 · fot. KMP Bielsko-Biała


Przedsięwzięcie to zrealizowane było na terenie pięciu komend z terenu województwa śląskiego w tym bielskiego garnizonu. W ćwiczenia zostali zaangażowani rezerwiści z zasobów właściwej terytorialnie wojskowej komendy uzupełnień, którzy stanowią uzupełnienie kadrowe na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Głównym założeniem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji. Rezerwiści, którzy uczestniczyli w szkoleniu na terenie naszej jednostki mają nadane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień przydziały mobilizacyjne do Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Mechanizm ten ma na celu przygotowanie rezerwy kadrowej dla Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Rezerwistów przywitał Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Dariusz Matusiak, który jako dowódca jednostki pełnił funkcję kierownika ćwiczenia. Wczorajsze przedsięwzięcie miało na celu m.in. sprawdzenie i doskonalenie systemu powoływania i przyjęcia rezerw osobowych do naszej komendy, doskonalenie funkcjonowania punktów kontrolno - informacyjnych czy wydawania wyposażenia i umundurowania.

Rezerwiści podczas 12-godzinnego szkolenia zostali zapoznani z miejscem, gdzie w razie mobilizacji będą wykonywać zadania, ze specyfiką służby, podstawowymi zadaniami Policji a także ze sprzętem i uzbrojeniem wykorzystywanym przez naszą formację. Przygotowano również zajęcia z zakresu pierwszej pomocy i zasad ochrony informacji niejawnych. Po zakończeniu szkolenia Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej wręczył uczestnikom zaświadczenia o jego ukończeniu.

W przedsięwzięciu uczestniczyli ponadto obserwatorzy z ościennych jednostek Policji w Pszczynie i Cieszynie, którzy mogli zapoznać się z przebiegiem szkolenia oraz rozwiązaniami zastosowanymi podczas jego przygotowywania. Zdobyte w ten sposób doświadczenie będzie mogło być wykorzystane przy ewentualnej organizacji podobnych ćwiczeń w przyszłości na ich terenie.

ab / bielsko.info, źródło: KMP Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.