bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 16 września 2016
  • wyświetleń: 7143

W Lipniku jest za głośno. Potwierdziło to badanie hałasu

Badanie wykonane w efekcie obywatelskiego projektu "Ucho Lipnika", wykazało przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu z drogi ekspresowej S1 (dawna droga s69) w rejonie Lipnika.

droga ekspresowa, lipnik
W Lipniku jest za głośno. Potwierdziło to badanie hałasu · fot. google.com


W ramach projektu "Ucho Lipnika", który realizowało Stowarzyszenie Atmosfera w Lipniku, w pierwszym etapie stworzono mapę hałasu, gdzie sami mieszkańcy mogli podawać poziom hałasu zmierzony za pomocą polecanej przez nas aplikacji na telefon komórkowy. Następnie sprawdzono najgłośniejsze punkty poprzez wstępny pomiar całodobowy. To pozwoliło wyłonić dwa reprezentatywne punkty w rejonie ulicy Lubelskiej i Ks. Brzóski w okolicy kościoła.

Ostatecznie zlecono badanie akredytowanemu laboratorium, które zgodnie z normą przeprowadziło pełną procedurę badań, a w wynikach zostały uwzględnione wszelkie obowiązujące współczynniki takie jak np.: niepewność pomiaru czy tło akustyczne. Pokrycie bardzo wysokiego kosztu takiego znormalizowanego badania było możliwe dzięki dotacji jaką Stowarzyszenie otrzymało z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Badanie wykonane w efekcie obywatelskiego projektu UCHO Lipnika, wykazało przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu z S1 w rejonie Lipnika. Jednocześnie zmierzono natężenie ruchu, które wskazało w ciągu doby faktyczny ruch 31 112 pojazdów, co już dziś bardzo przewyższa prognozowane na rok 2020, przez GDDKiA założenie na poziomie 21 587 pojazdów.

- W związku z udokumentowanymi dowodami przekroczenia normy hałasu oraz zaistnieniem istotnej różnicy w założeniach natężenia ruchu, domagamy się ponownej analizy poziomu hałasu i zastosowania metod zabezpieczających mieszkańców przed ponadnormatywnym hałasem. Stosowne pismo złożyliśmy do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej z wnioskiem o wszczęcie interwencji w GDDKiA, która jest zarządca drogi - informuje Stowarzyszenie Atmosfera.

Hałas w Lipniku potęgowany jest dodatkowo faktem, iż w dużej części obwodnica przebiega po estakadzie. Na estakadzie po pierwsze występują dylatacje (łączenia nawierzchni drogi) powodujące głośny stukot, po drugie zastosowane są ekrany przeźroczyste, które nie pochłaniają dźwięku tak dobrze jak ekrany wytłumiające. W efekcie dźwięk nie zostaje prawidłowo wyciszony, a po odbiciu się od ekranu kieruje się poza ekran na występujące tu gęsto tereny zamieszkałe, a następnie niesie się szerokim echem daleko na pobliskie zamieszkałe zbocza gór.

ab / bielsko.info, źródło: Stowarzyszenie Atmosfera w Lipniku

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.