bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 8 sierpnia 2016
  • wyświetleń: 3595

Policjant z Bielska-Białej z misją pokojową w Afryce - zdjęcia

St.sierż. Artur Walczuk z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej od początku lipca uczestniczy w misji pokojowej w Liberii w Afryce Zachodniej. Został tam oddelegowany rozkazem Komendanta Głównego Policji. Jest on członkiem Polskiego Kontyngentu Policyjnego przy Misji Narodów Zjednoczonych w Liberii.

Policjant z Bielska-Białej z misją pokojową w Afryce · fot. KMP Bielsko-Biała


St.sierż. Walczuk pełni służbę w Komórce Koordynacyjnej Oddziałów Zwartych ONZ w stolicy Liberii - Monrowii. Misja w Liberii jest nieuzbrojona i nie posiada, tzw. mocy wykonawczej. Oznacza to, że policjanci ONZ nie mogą zastąpić w pracy miejscowej policji. Jednakże do ochrony personelu ONZ oraz wyposażenia i infrastruktury ONZ, na terenie misji stacjonują policyjne Oddziały Zwarte ONZ (tzw. FPU). Są one w pełni uzbrojone. Ponadto są szkolone i wyposażone do przywracania porządku naruszonego wystąpieniami masowymi, czyli do tłumienia demonstracji ulicznych i innych masowych naruszeń prawa.

Na co dzień policjanci Oddziałów Zwartych z Chin, Indii i Nigerii patrolują terytorium Liberii, zapewniając ochronę biurom terenowym misji. Wykonują eskorty i konwoje oraz ochraniają infrastrukturę misji. Mogą też udzielać wsparcia Liberyjskiej Policji Narodowej (tzw. LNP) w czasie zamieszek. W szczególnych przypadkach mogą dokonywać ujęć sprawców niektóry przestępstw oraz używać środków przymusów bezpośredniego oraz broni palnej.

Policjant z Bielska-Białej z misją pokojową w Afryce
Policjant z Bielska-Białej z misją pokojową w Afryce · fot. KMP Bielsko-Biała


St.sierż. Artur Walczuk wraz z kolegami z komórki z Chin, Szwajcarii, Nigerii i Kenii zapewnia wsparcie logistyczne, administracyjne i operacyjne tym oddziałom. Na co dzień zatwierdza dokumenty związane z przemieszczaniem się pododdziałów i sprzętu FPU, kontroluje stopień gotowości wejścia do działań, poziom wyszkolenia Oddziałów Zwartych oraz opracowuje rozkazy operacyjne wejścia do działań.

Bielski "misjonarz" jest doświadczonym policjantem. Doskonale włada kilkoma językami, w tym angielskim i rosyjskim. W 2007 r. pełnił służbę w Kosowie w ramach Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w siłach UNMIK (Misja na racz Rządów Prawa Narodów Zjednoczonych w Kosowie). Był tam dowódcą drużyny. W 2008 r. wraz z Polskim Kontyngentem Policyjnym wziął udział w szkoleniu Sił Policyjnych Unii Europejskiej w szkole Żandarmerii Francuskiej w Saint Astier we Francji. W latach 2009 - 2010 był oddelegowany do wykonywania zadań w ramach misji UNMIL w Liberii. Na miejscu był doradcą policyjnym Jednostki Specjalnej Liberyjskiej Policji (tzw. ERU). W latach 2011 - 2012 był szefem zespołu ekspertów międzynarodowych w biurze terenowym w Mcchecie koło Tbilisi, nadzorującego porozumienie o zawieszeniu broni po wojnie Gruzińsko - Rosyjskiej z 2008 r.

Policjant z Bielska-Białej z misją pokojową w Afryce
Policjant z Bielska-Białej z misją pokojową w Afryce · fot. KMP Bielsko-Biała


Pracował na pograniczu Gruzji i nieuznawanej Republiki Południowej Osetii w ramach Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji (tzw. EUMM Georgia). W latach 2014 - 2015 ponownie pełnił służbę w ramach EUMM lecz na pograniczu Gruzji i nieuznawanej Republiki Abchazji. Aktualnie po raz drugi pełni służbę w Liberii.

Dwukrotnie odznaczony przez Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalne ONZ medalem "Za służbę dla pokoju". Dwukrotnie odznaczony przez Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Medalem Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznaką "Zasłużony Policjant" oraz Odznaką Honorową "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej". Jest autorem kilku pozycji naukowych i popularno - naukowych dotyczących udziału Policji w operacjach pokojowych oraz bezpieczeństwa. Na co dzień pełni służbę na stanowisku policjanta w Plutonie Wzmocnienia bielskiego samodzielnego pododdziału prewencji policji. Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci.

Policjant z Bielska-Białej z misją pokojową w Afryce
Policjant z Bielska-Białej z misją pokojową w Afryce · fot. KMP Bielsko-Biała

ab / bielsko.info, źródło: KMP Bielsko-Biała

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.