bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 16 listopada 2011
  • 18 listopada 2011
  • wyświetleń: 4780

Połączenie bielskich szpitali

W Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej uroczyście podpisano porozumienie w sprawie połączenia Szpitala Ogólnego i Beskidzkiego Centrum Onkologii. Jego sygnatariuszami są Prezydent Miasta Jacek Krywult i Starosta Bielski Andrzej Płonka. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej będzie działał pod nazwą Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II, z siedzibą w Bielsku-Białej.

Reklama

Połączenie bielskich szpitali · fot. UM Bielsko-Biała


Połączenie obu placówek nastąpi na zasadach określonych w ustawie oraz warunkach zawartych w Porozumieniu pomiędzy organami prowadzącymi obie placówki, czyli Miastem na prawach powiatu - reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz Starostwem Bielskim - reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, określonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/259/2011 z dnia 29 września 2011 roku. Zgodnie z ustawą nastąpi to bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego łączących się szpitali.

Podmiotem tworzącym dla nowego zakładu będzie Miasto Bielsko-Biała. Podstawowym założeniem połączenia jest optymalne wykorzystanie istniejących zasobów obu szpitali (budynków i budowli, kadry, sprzętu i aparatury medycznej), co przyczyni się do zwiększenia efektywności oraz wzmocnienia pozycji na rynku usług medycznych i wobec głównego płatnika świadczeń medycznych NFZ. Połączenie Beskidzkiego Centrum i Szpitala Ogólnego poprzez utworzenie Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej nie spowoduje ograniczenia dostępności, warunków udzielania oraz jakości i rodzaju świadczeń zdrowotnych udzielanych przez łączące się podmioty.

new / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.