bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 9 lipca 2016
  • wyświetleń: 5088

Jacek Krywult podpisał rezolucję na rzecz poprawy jakości powietrza

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Bielsku-Białej" podaj

W czwartek w Krakowie odbyło się spotkanie prezydentów miast, poświęcone działaniom zmierzającym do poprawy jakości powietrza. Na konferencji zorganizowanej przez władze Krakowa obecni byli przedstawiciele 15 miast Polski. Miasto Bielsko-Biała reprezentował prezydent miasta Jacek Krywult.

krywult
fot. UM Bielsko-Biała


Podczas konferencji podpisano rezolucję pn. „Stanowisko polskich miast w sprawie systemu działań na rzecz poprawy jakości powietrza w miastach”, która ma zwrócić uwagę władzom centralnym na problem, z którym zmagają się samorządy.

- Z problemem smogu samodzielnie nie poradzi sobie żadne polskie miasto. Mam nadzieję, że nasza współpraca i przyjęta dziś w Krakowie rezolucja poruszy odpowiednie tryby i będziemy mogli wspólnie - skutecznie - zadbać o nasze zdrowie i jakość naszego życia - powiedział podczas konferencji Jacek Majchrowski.

Na spotkaniu została przedstawiona propozycja zmian w polskim prawie, które dotyczą ważnych obszarów codziennego działania samorządów. Wystosowano cztery postulaty. Pierwszym z nich jest ograniczenie niskiej emisji. Założeniem podpisanej rezolucji jest wprowadzenie na terenie całego kraju minimalnych norm jakościowych dla indywidualnych palenisk na paliwa stałe jak i samych paliw stałych oraz powrót do idei specustawy, dotyczącej możliwości szybkiej rozbudowy sieci ciepłowniczych.

jacek krywult
fot. UM Bielsko-Biała


Drugą propozycją jest umożliwienie samorządom wprowadzania lokalnych stref ograniczonego ruchu - stref tzw. ograniczonej emisji komunikacyjnej oraz umożliwienie ograniczania ruchu pojazdów spalinowych w dniach o szczególnie wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza; ustalania zwiększonej opłaty taryfowej za parkowanie w strefach ograniczonej emisji komunikacyjnej w trakcie trwania sezonu grzewczego (jesienno-zimowego), a nawet znakowanie klas emisyjnych silników samochodowych na wzór miast zachodnioeuropejskich.

Kolejny, trzeci postulat, zakłada ograniczenie emisji wtórnej dotyczy to m.in. wprowadzenia do pozwolenia na budowę zapisu o konieczności posiadania i stosowania urządzeń czyszczących zapobiegających każdorazowo nanoszeniu zanieczyszczeń pyłowych przez samochody obsługujące budowę na drogi publiczne z jednoczesnym rozszerzeniem katalogu obowiązków kierownika budowy w zakresie nadzorowania nad stosowaniem tychże urządzeń. Postulat mówi także o rozszerzeniu katalogu przepisów dotyczących obowiązku prawidłowego prowadzenia budowy o możliwość ukarania prowadzących budowę za niezachowanie należytej staranności w dbaniu o środowisko poprzez zaniechanie stosowania urządzeń czyszczących zapobiegających nanoszeniu zanieczyszczeń pyłowych przez samochody obsługujących budowę na drogi publiczne.

Czwarta propozycja to umożliwienie dodatkowej ochrony obszarów wymiany powietrza - tzw. kanałów przewietrzania miasta - poprzez wprowadzenie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odpowiednich zapisów (czyli wymogu zgodności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy).

Stanowisko podpisali przedstawiciele miast, obecnych na konferencji: Bielska-Białej, Krakowa, Łodzi, Nowego Sącza, Nowego Targu, Oświęcimia, Poznania, Pszczyny, Rybnika, Skawiny, Szczawnicy, Tarnowa, Wieliczki, Wrocławia, Zakopanego i Żywca.

ab / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Bielsku-Białej

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Bielsku-Białej" podaj