bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 8 lipca 2016
  • wyświetleń: 5464

Prezydent nie widzi potrzeby powoływania oficera rowerowego

Utworzenie stanowiska osoby odpowiedzialnej za ruch rowerowy w mieście mogłoby w ocenie radnego Bronisława Szafarczyka usprawnić komunikację rowerową w Bielsku-Białej. Urzędnicy nie widzą jednak potrzeby zatrudniania oficera rowerowego.

ścieżka rowerowa, lotnisko
Ścieżka rowerowa przy lotnisku · fot. KO / bielsko.info


Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej radny Bronisław Szafarczyk przedstawił interpelację ws. stosowania standardów budowy dróg dla rowerów. Ekspert z zakresu drogownictwa oznajmił, że od pewnego czasu analizuje istniejącą w naszym mieście infrastrukturę rowerową oraz dokumentacje budowy dróg - w aspekcie zapewnienia ruchowi rowerowemu odpowiednich warunków poruszania się.

- Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że wiele z nich nie znajduje realizacji w Bielsku-Białej. Budowane i remontowane są drogi i ulice, często powstają przy nich kolejne odcinki dróg dla rowerów, jednak w wielu elementach odbiegają one od wymogów i standardów stosowanych powszechnie, także w wielu miastach i miejscowościach naszego kraju. Nie dość na tym, zdarza się, że stosowane rozwiązania nie spełniają niektórych wymogów obowiązującego prawa. Dzieje się tak nawet w aktualnie opracowanych i przyjmowanych do realizacji dokumentacjach projektowych. Widać, że brakuje u nas osoby, która byłaby odpowiedzialna za koordynację, rozwój ruchu rowerowego i stan infrastruktury rowerowej - takiej, jak powołany w wielu miastach oficer rowerowy - mówił radny Bronisław Szafarczyk.

Według radnego, obok utworzenia stanowiska oficera rowerowego, na poprawę sytuacji mogłoby również wpłynąć powołanie stałej komisji ds. analizowania projektowanych i niekostniejących rozwiązań z zakresu komunikacji rowerowej oraz przeprowadzenie audytu istniejącej infrastruktury rowerowej.

lotnisko, ścieżka rowerowa
Budowa rowerowej pętli wokół lotniska · fot. MZD Bielsko-Biała


W odpowiedzi na interpelację zastępca prezydenta miasta Lubomir Zawierucha stwierdził, że "powołanie osoby odpowiedzialnej za koordynację i rozwój ruchu rowerowego, mogłoby być wsparciem dla prac Urzędu", jednak "brak takiego stanowiska, nie wpływa negatywnie na rozwój komunikacji rowerowej w naszym mieście". Urzędnik nie widzi także konieczności tworzenia dodatkowych zespołów roboczych. Ponadto wiceprezydent tłumaczył, że Miejski Zarząd Dróg regularnie korzysta z opinii użytkowników ścieżek rowerowych przekazywanych przez przedstawicieli Bielskiego Towarzystwa Cyklistów.

- Nie mniej jednak, Miejski Zarząd Dróg rozważy możliwość zaadaptowania wytycznych do projektowania dróg rowerowych z miast, w których komunikacja rowerowa jest bardziej rozwinięta, lub zleci opracowanie powyższego jednostce zewnętrznej, dostosowując je do potrzeb i specyfiki naszego miasta - dodaje Lubomir Zawierucha.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.