Wiadomości

  • 8 czerwca 2016
  • wyświetleń: 12289

Mieszkańcy Komorowic Śląskich nie godzą się na przebieg nowej drogi

Mieszkańcy Komorowic Śląskich nie godzą się na proponowany przez miasto projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kością niezgody jest projekt nowej drogi, która ma połączyć ulicę Warszawską z ulicą Katowicką.

Komorowice Śląskie nie chcą nowej drogi · fot. materiały prasowe


Od 23 maja do 13 czerwca do publicznego wglądu wyłożono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Komorowicach Śląskich przy północnej granicy miasta, w rejonie ulic Czeladniczej i Królewskiej. W dokumencie projektanci z Biura Rozwoju Miasta zaproponowali budowę nowej drogi, która połączy ulicę Warszawską z ulicą Katowicką. Problem leży w tym, że drogi nie chcą mieszkańcy okolicznych posesji...

- Projektowana droga przechodzi przez nasze posesje oraz pobliski lasek. Nie godzimy się na to, żeby ruch samochodów stronę Czechowic-Dziedzic odbywał się właśnie przez nasze kameralne osiedle domków jednorodzinnych - tłumaczy mieszkanka ulicy Królewskiej.

2 czerwca mieszkańcy Komorowic Śląskich podzielili się swoimi uwagami z urzędnikami podczas otwartego spotkania w Ratuszu. Rada Osiedla Komorowice Śląskie zapowiedziała kolejne zebranie w tej sprawie, które odbędzie się w środę 8 czerwca o godzinie 18.00 w sali OSP Komorowice Śląskie.

Komorowice Śląskie nie chcą nowej drogi
Komorowice Śląskie nie chcą nowej drogi · fot. materiały prasowe


Mieszkańcy, którzy kwestionują ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mogą do niego wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bielska-Białej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca 2016 roku.

Ariel Brończyk / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.