bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 6 maja 2016
  • wyświetleń: 4186

Miejski Zarząd Oświaty: ruszył nabór do szkół gimnazjalnych

Miejski Zarząd Oświaty informuje, że dziś o godzinie 8.00 ruszył system naboru do klas pierwszych gimnazjów w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017.

Zapisy do szkół obwodowych

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do gimnazjum, w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz dostępny na stronie naborowej i złoży go w sekretariacie szkoły obwodowej.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych

Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybiorą gimnazjum poza obwodem - dzieci biorą udział w procesie rekrutacyjnym. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2016/2017 będzie prowadzone w terminach określonych w Postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty.Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską w Bielsku-Białej, wskazanymi w załączniku nr 2 do Uchwały nr XV/268/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 9 lutego 2016 r.

Rekrutacja odbędzie się za pomocą systemu elektronicznego www.gimnazja-bielsko-biala.nabory.pl. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. W układaniu tej listy nie bierze się pod uwagę szkoły obwodowej.

Warunkiem zakwalifikowania do jednej z wybranych szkół jest uzyskanie wystarczającej liczby punktów, ustalonej na podstawie wskazanej w kryteriach punktacji, w zależności od liczby wolnych miejsc i punktów uzyskanych przez kandydatów. Jeśli kandydat będzie posiadał liczbę punktów wystarczającą do przyjęcia do więcej niż jednej szkół z tej listy, zostanie zakwalifikowany do tej, która jest wyżej na liście preferencji. W przypadku, gdy uczeń nie uzyska liczby punktów wystarczającej do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół zostanie automatycznie zakwalifikowany do szkoły obwodowej.

Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.