bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 11 kwietnia 2016
  • wyświetleń: 2013

Kosmetyczne zmiany w obywatelskim

Proces realizacji Budżetu Obywatelskiego niemal każdego roku dostarcza nowych sugestii i wskazówek co do kierunku w jakim powinny następować udoskonalenia i zmiany. Po dyskusji przeprowadzonej z udziałem mieszkańców oraz przedstawicieli Rad Osiedli, wprowadzono zapisy doprecyzowujące procesy w ramach B.O. oraz nowe uregulowania.

Uchwała dotycząca Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. w zasadniczym kształcie jest tożsama z uregulowaniami obowiązującymi w odniesieniu do Budżetu Obywatelskiego na 2016r. a w szczególności w części dotyczącej ogólnej puli środków finansowych wydzielonych na projekty o charakterze ogólnomiejskim (1.500.000,00 zł) i projekty o charakterze lokalnym - osiedlowym (2.250.000,00 zł) oraz maksymalnej wartości projektu ogólnomiejskiego (500.000,00 zł) oraz maksymalnej wartości projektu lokalnego - osiedlowego (75.000,00 zł).

Wprowadzono możliwość przeznaczenia nierozdysponowanych środków wynikających z realizacji poszczególnych projektów B.O. w 2017 roku na koszty utrzymania projektów zrealizowanych już w poprzednich latach. Zwrócono uwagę, że problem z każdym rokiem nabiera coraz istotniejszego znaczenia, ponieważ nowe obiekty starzeją się, wymagają przeglądów lub napraw, a jednocześnie jest ich z każdą edycją B.O. więcej.

Wprowadzono też zapisy poprawiające komunikację z wnioskodawcami (autorami projektów) na poszczególnych etapach procesu zgłaszania, weryfikowania i realizacji projektów. Wnioskodawcy będą mieli większy wpływ na losy swego projektu podczas konsultacji, mogą np. wyrazić zgodę na zmianę lokalizacji, bądź na łączenie swego z innymi projektami.

Dodatkowo w uchwale wprowadzono zapis, iż projekty inwestycyjne Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) zostaną oznaczone specjalnymi tablicami informacyjnymi z nazwami projektu, nazwiskami autorów i rokiem wykonania. Szczegóły zostaną określone przez Prezydenta Miasta.

Natomiast w wydanym zarządzeniu Prezydenta Miasta zostały określone terminy poszczególnych etapów - począwszy od akcji edukacyjno-promocyjnej, która obejmie między innymi druk ulotek, plakatów, informacje w mediach, poprzez zgłaszanie propozycji projektów przez mieszkańców, weryfikację i opiniowanie tych propozycji. W kolejnym zarządzeniu zostały określone Punkty Konsultacyjne oraz ich funkcjonowanie, gdzie będzie można uzyskać ogólne informacje na temat nowej edycji Budżetu Obywatelskiego.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.