Wiadomości

  • 29 grudnia 2015
  • 1 stycznia 2016
  • wyświetleń: 7908

Linie kolejowe do rewitalizacji

Zarząd Województwa Śląskiego zmienił swoje dotychczasowe plany rozwoju kolei w województwie śląskim. Do podstawowych zadań, które mają być realizowane w ramach środków RPO na lata 2014-2020, powrócił remont fragmentu linii kolejowej nr 190 oraz linii kolejowej nr 117.

pociąg, kolej, stacja
Stacja Bielsko-Biała Główna · fot. bielsko.info


Na początku grudnia Zarząd Województwa Śląskiego uchwalił "Plan rozwoju kolei w województwie śląskim - Dokument wdrożeniowy do Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego". Dokument tym różni się od poprzedniego, że projekty nie są podzielone na podstawowe i rezerwowe. Zgodnie z nową uchwałą wszystkie projekty, które znalazły się w dokumencie, mają zostać zrealizowane do 2021 roku.

Bielszczan powinna ucieszyć informacja, że w liście rankingowej znalazła się rewitalizacja linii kolejowej nr 117 na odcinku granica województwa śląskiego - Bielsko-Biała Główna. Szacunkowy koszt modernizacji 12-kilometrowego odcinka szlaku kolejowego wynosi 56 mln złotych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to III kwartał 2020 roku.

Drugą ważną informacją jest wpisanie na listę rankingową modernizacji fragmentu linii kolejowej 190 z Cieszyna do Skoczowa. Dzięki tej inwestycji w przyszłości może zostać przywrócony ruch pociągów między Bielskiem-Białą a Cieszynem. Aby do tego doszło konieczny będzie remont linii kolejowej od Skoczowa do Bielska-Białej.

pkp, wapienica
Stacja kolejowa w Bielsku-Białej Wapienicy · fot. bielsko.info


Lista projektów została przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego. Docelowo, wszystkie
projekty z listy zostaną uwzględnione w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Śląskiego, co jest warunkiem ubiegania się o środki unijne w ramach RPO WSL 2014-2020.

Ostateczna wersja listy rankingowej projektów dotyczących modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych przewidywanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
  • Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów -Bieniowiec - Skoczów - Goleszów- Cieszyn/Wisła Głębce, powiat cieszyński, koszt - 290,8 mln zł,
  • Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim, powiat mikołowski, Tychy, powiat bieruńsko-lędziński, koszt - 207,9 mln zł,
  • Rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota - Nędza na odcinku Rybnik Towarowy -Sumina - Rybnik, powiat rybnicki, koszt - 84,6 mln zł,
  • Rewitalizacja linii kolejowej nr 148 na odcinku Pszczyna - Żory, Żory, powiat pszczyński, koszt - 46 mln zł,
  • Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska - Bielsko-Biała Główna na odcinku granica województwa - Bielsko-Biała Główna, Bielsko-Biała, powiat bielski, koszt - 56 mln zł,
  • Rewitalizacja linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice - Cieszyn, powiat cieszyński, koszt - 94,1 mln zł
.

Ariel Brończyk / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.