bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 25 listopada 2015
  • wyświetleń: 1984

Wybrano członków Rady Seniorów

24 listopada na sesji Rady Miejskiej radni wybrali na czteroletnią kadencję członków Rady Seniorów w Bielsku-Białej.

Rada składa się z 15 osób - przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych, którzy ukończyli 60 rok życia oraz zamieszkują na terenie Miasta Bielska-Białej i działają na rzecz osób starszych - mieszkańców naszego miasta.

Skład Rady Seniorów

Budkiewicz Danuta,
Deneko Jadwiga,
Dębowski Wojciech,
Dykla Zbigniew,
Grzączkowski Mirosław,
Jonkisz Krzysztof,
Kanik Czesław,
Kobryś Andrzej,
Korzonkiewicz Wiesław,
Kruczek Antoni,
Opyrchał Teresa,
Pszczolińska-Burczak Czesława,
Rosińska Elżbieta,
Samek Marian,
Smolana Piotr.


Do zadań Rady należeć będzie w szczególności: konsultowanie priorytetów w zakresie zadań realizowanych przez Miasto Bielsko-Biała na rzecz osób starszych, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących osób starszych, inicjowanie działań na rzecz osób starszych, współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych, wymiana doświadczeń z radami seniorów działającymi na terenie innych gmin.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej zostanie zwołane przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną nie później niż 21 dni od ustalenia jej składu.

ab / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.