bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 21 listopada 2015
  • wyświetleń: 2418

Święto pracowników socjalnych

21 listopada w całej Polsce obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. W Bielsku-Białej zatrudnionych jest 92 pracowników socjalnych. Z ich pomocy w 2014 roku skorzystało 2668 rodzin.

mops bielsko
fot. bielsko.info


Pracownik socjalny to zawód wymagający szczególnych predyspozycji: otwartości na drugiego człowieka, a także licznych umiejętności i wiedzy z różnych dziedzin. Jego praca ma służyć umacnianiu zdolności do usamodzielnienia oraz optymalizacji funkcjonowania w społeczeństwie osób i rodzin będących w trudnych sytuacjach życiowych, których sami nie są w stanie pokonać.

W tym roku obchodzimy 25-lecie wejścia w życie w nowym kształcie ustawy o pomocy społecznej, w której po raz pierwszy praca socjalna została zapisana jako jedna z form działalności. Wtedy też powstały ośrodki pomocy społecznej, w tym również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zatrudnionych jest 92 pracowników socjalnych.

W ubiegłym roku udzielono 335839 (zasiłki, pomoc w formie schronienia, pomoc w formie usług opiekuńczych) świadczeń przyznanych w ramach realizacji zadań zleconych i własnych, które przydzielono 2668 rodzinom, w których było 6061 osób. Natomiast w ramach przyjęć stron w siedzibie Ośrodka do pracowników socjalnych zgłosiło się 28713 osób.

Dzień Pracownika Socjalnego w Polsce został wprowadzony na mocy zapisu ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. Swoje święto w tym dniu obchodzą wszyscy pracownicy służb społecznych, jest to forma wyróżnienia oraz podkreślenia ich roli i znaczenia dla społeczeństwa. Tradycje tego zawodu w naszym kraju sięgają roku 1966. To właśnie wtedy, ówczesne Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej powołało do życia państwowe szkoły pracowników socjalnych. Rozkwit tego zawodu przypada na lata 90.

Obecnie pracownicy socjalni kształcą się w specjalistycznych szkołach, często na kierunkach w prestiżowych uczelniach. W większości znajdują zatrudnienie w placówkach samorządowych oraz instytucjach pomocy społecznej takich jak miejskie ośrodki pomocy społecznej czy powiatowe centra pomocy rodzinie. Pracownicy socjalni stanowią także kadry domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, noclegowni dla bezdomnych. Niejednokrotnie biorą udział w programach mających na celu pomoc osobom, które znalazły się w trudnych życiowych sytuacjach.

ab / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.