Reklama

Rozrywka

  • 12 kwietnia 2021
  • 4 czerwca 2021
  • wyświetleń: 4643

Zaproszenie na Lipę 2021 - młodzież tworzy w czasie zarazy

Życie kulturalne w czasach pandemii zostało sparaliżowane. Paraliż nie dotyczy jednak najmłodszej literatury. Po raz trzydziesty dziewiąty odbędzie się Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa” pod patronatem prezydenta Bielska-Białej.

Fotorelacja z poprzednich edycji "Lipy" · fot. Materiały prasowe


- Wskutek epidemii i ograniczeń społecznych nauczyciele coraz bardziej tracą kontakt z uczniami, a uczniowie są coraz bardziej rozdrażnieni i przepracowani. Tym niemniej trzeba dać wszystkim nieco oddechu. Dlatego niech piszą! Mają jeszcze dwa miesiące! - mówi Jan Picheta.

Lipa to najstarszy konkurs literacki w Polsce, gdyż odbywa się nieprzerwanie od 1983 roku. Co ciekawe - nie ma w nim gradacji nagród. Uhonorowanych zostaje każdorazowo stu młodych ludzi pióra, których teksty znajdą swe miejsce w specjalnie wydanej antologii z najlepszymi utworami „lipowymi”.

Niezwykłe także jest to, że konkurs literacki organizuje - od 38 już lat - spółdzielnia mieszkaniowa - bielska SM „Złote Łany”, którą od ok. 40 lat kieruje prezes Eugeniusz Cebrat! To zapewne jedyny taki przykład zaangażowania spółdzielców w literacki rozwój młodych ludzi z całej Polski.

Laureatami „Lipy” byli m.in. prof. nauk biologicznych (swego czasu najmłodszy profesor w Polsce), poeta Janusz Bujnicki z Wadowic, aktorka Starego Teatru w Krakowie Ewa Kaim, historyk sztuki, autor książek o sztuce, tłumacz, prozaik Maurycy Kulak, dziennikarze Grzegorz Markowski (Szkło Kontaktowe TVN) i Małgorzata Mrowiec (Dziennik Polski), prof. slawistyki UW, pozaik Patrycjusz Pająk, dramaturg, reportażysta i prozaik Artur Pałyga, filmowiec, fotografik i artysta plastyk Sławomir Rumiak, prozaiczka, scenarzystka, scenografka i aktorka Edyta Duda-Olechowska, piosenkarka, pedagog i poetka Aneta Ryncarz (wszyscy z Bielska-Białej), poetka i prozaiczka, laureatka Nagrody Kościelskich Jolanta Stefko z Lipowej, autorka powieści, piosenkarka, bisneswoman Izabela Jagosz, poeta krakowski Mariusz Kusion, polonistka, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Katarzyna Wądolny-Tatar i wielu innych twórców.

Fotorelacja z poprzednich edycji "Lipy"
Fotorelacja z poprzednich edycji "Lipy" · fot. Materiały prasowe


Przegląd po raz 25 ma charakter ogólnopolski. W tym roku organizatorzy - ze względu na epidemię - dopuścili po raz drugi w historii konkursu do przesyłania tekstów przy pomocy poczty elektronicznej. Zachęcają również do pisania o… zarazie. Wystąpili bowiem z takim oto apelem do uczestników konkursu.

- Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na ogłoszony w kraju stan epidemii Wasza twórczość literacka może być bardzo utrudniona. Z drugiej jednak strony - zmaganie z narastającymi uciążliwościami życia w domowej niewoli może stanowić źródło inspiracji. Pod pewnymi względami stan epidemii zaczyna bowiem przypominać stan wojenny, który był doświadczeniem życia naszego pokolenia. Waszym przeżyciem pokoleniowym jest teraz zaraza i wprowadzone przez władze restrykcje i nakazy. Myślimy, że macie szanse, aby sprostać zarazie literacko: ujawnić codzienną tragedię, makabrę i groteskę. Z własnego doświadczenia wiemy, że dobrze w tym celu pisać dziennik. Można też szkicować własne czy cudze przypadki życiowe na bieżąco, aby później zrobić z nich wycyzelowane „perełki literackie” - werystyczne, brutalne lub subtelne opowiadania, błyskotliwe nowele, poetycką prozę. W literackim „zwalczaniu” pandemii ważna jest szybkość, gdyż nawet wspaniałe realia i szczegóły po pewnym czasie odchodzą na zawsze w niepamięć. Ergo: zadbajcie o to, aby - jak mawiał Czesław Miłosz - spisać czyny i rozmowy. Bardzo serdecznie zapraszamy Was do piór i klawiatur. Dla najlepszych znajdzie się miejsce w „lipowej” antologii z setką najcelniejszych prac stu młodych artystów pióra. Wierzymy, że efekt będzie poruszający, co najmniej jak Orkanowy „Pomór” lub „Dżuma” Camusa - czytamy w apelu podpisanym przez organizatorkę „Lipy” - dyrektorkę Spółdzielczego Centrum Kultury „Best” SM „Złote Łany” - Irenę Edelman.

Fotorelacja z poprzednich edycji "Lipy"
Fotorelacja z poprzednich edycji "Lipy" · fot. Materiały prasowe


Adresatem apelu są dzieci i młodzież z Polski i innych krajów, w których żyją młodzi Polacy. W przeglądzie mogą bowiem wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i średnich, którzy nadeślą swoje prace literackie pod adresem: Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 22 z dopiskiem Lipa’ 2021.

Po raz pierwszy dopuszcza się do udziału w przeglądzie dorosłych, szczególnie byłych „lipowiczów” (ma to związek z przyszłorocznym jubileuszem 40-lecia LIPY). Będą oni sklasyfikowani w osobnej kategorii.

Tematyka i rodzaj literacki utworów są dowolne. Ilość prac jest ograniczona do sześciu tekstów. W przypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość prac ograniczono do pięciu stron znormalizowanego maszynopisu (9000 znaków). Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie wcześniej niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (pisanych na komputerze).

Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze.

Do utworu pełnoletni uczestnicy dołączają zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie i publikację ich danych osobowych (Załącznik nr 2 do karty zgłoszenia). W przypadku osób niepełnoletnich powyższą zgodę wyrażają ich rodzice - opiekunowie prawni (Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia). Utwory wraz z załącznikami można również przesyłać pocztą elektroniczną pod adresem: lipa@sm-zlotelany.pl - tam też można kierować pytania.

Fotorelacja z poprzednich edycji "Lipy"
Fotorelacja z poprzednich edycji "Lipy" · fot. Materiały prasowe


Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 4 czerwca 2021 r. Jury pod kierunkiem Tomasza Jastruna wybierze 100 prac 100 najlepszych autorów, które będą opublikowane w „lipowej” antologii.

Lista finalistów zostanie ogłoszona na stronie http://www.sckbest.pl do 3 września 2021 r. Wręczenie nagród i warsztaty literackie prowadzone przez jurorów odbędą się 23 października 2021r.

Regulamin, karta zgłoszenia z załącznikami oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie http://www.sckbest.pl.

A zatem młodzi literaci - do piór i klawiatur! Może „lipowa” antologia stanowić będzie w tym roku szeroką literacką panoramę czasów zarazy widzianych oczyma młodych Polaków?

Fotorelacja z poprzednich edycji "Lipy"
Fotorelacja z poprzednich edycji "Lipy" · fot. Materiały prasowe


lipa 2021


Regulamin Lipy


Celem Przeglądu jest:
- przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich poprzez udział w warsztatach literackich prowadzonych przez jurorów,
- tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
- promocja laureatów (poprzez druk nagrodzonych utworów w katalogu i cykliczną prezentację tekstów w lokalnych mediach),
- zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży,
- wykazanie zasady równych szans dla uczestników z małych miejscowości i ośrodków wojewódzkich,
- wyrabianie umiejętności dyskutowania na żywo poprzez udział w panelu dyskusyjnym.

1.Uczestnikami Przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz szkół średnich. Po raz pierwszy dopuszcza się do udziału dorosłych, szczególnie byłych „Lipowiczów” (ma to związek z przyszłorocznym jubileuszem 40-lecia LIPY).

2. Tematyka i rodzaj literacki utworów są dowolne. Ilość prac ograniczona jest do 6 tekstów. W przypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość prac ograniczono do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (9000 znaków).

3. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie wcześniej niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze. Prosimy o czytelne wypełnianie karty zgłoszenia i załączników. Utwory można nadsyłać pocztą lub pocztą elektroniczną.

4. Do utworu pełnoletni uczestnicy dołączają zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie i publikację ich danych osobowych - załącznik nr 2do karty zgłoszenia. W przypadku osób niepełnoletnich powyższą zgodę wyrażają ich rodzice (opiekunowie prawni) - załącznik nr 1 do karty zgłoszenia.

5. Prace należy przesłać pod adresem: Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” 43-300 Bielsko-Biała, Jutrzenki 22 - z dopiskiem Lipa’ 2021 lub online: zgloszenia@lipa.sckbest.pl.

6. Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 4 czerwca 2021 r. Decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia online przyjmowane będą do godziny23.59 4 czerwca 2021 r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

7. Jury Przeglądu dokona oceny nadesłanych utworów, wybierając 100 prac 100 najlepszych autorów (w tym maksymalnie 30 osób z grupy dorosłych) do publikacji książkowej w „lipowej” antologii - głównej, równorzędnej dla wszystkich nagrody Przeglądu.

8. Lista finalistów zostanie ogłoszona na stronie organizatora http://www.sckbest.pl i stronie internetowej konkursu http://www.lipa.sckbest.pl w terminie do 3września 2021 r. Jednocześnie laureaci zostaną powiadomieni listownie.

9. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone będą z panelem dyskusyjnym i warsztatami literackimi prowadzonymi przez jurorów na podsumowaniu przeglądu 22 października 2021r. w Spółdzielczym Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w godz. 11.00 do 18.00 lub online, jeśli zaistnieje taka konieczność.

10. Organizator - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej - zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji tekstów w prasie w celach reklamowych Przeglądu oraz informuje, że nadsyłane prace nie będą zwracane.

11. Wszelkie kwestie sporne, które mogą powstać na tle niniejszego regulaminu w sposób ostateczny rozsądza Jury Przeglądu działające w imieniu organizatorów.

12. Szczegółowych informacji udziela organizator - dyrektor Spółdzielczego Centrum Kultury „Best” Irena Edelman (605-107-175) lub koordynator Arkady Raczek-Grabczak pod numerem 691-664-634, 033-499- 08-13 (lub 33) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00. Pytania można kierować również pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@lipa.sckbest.pl.

Regulamin, karta zgłoszenia z załącznikami oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej organizatora http://www.sckbest.pl oraz stronie internetowej konkursu http://www.lipa.sckbest.pl

ar / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.