Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA

Rozrywka

  • 17 grudnia 2020
  • wyświetleń: 438

Społeczeństwo ryzyka tematem dzisiejszej "Kawiarni Filozoficznej

Za nami:

Już w czwartek, 17 grudnia odbędzie się 310. spotkanie dyskusyjne z cyklu Kawiarnia Filozoficzna. Uczestnicy spotkają się na platformie ZOOM o godzinie 20.00.

Tematem spotkania będzie Społeczeństwo ryzyka, a hasło przewodnie brzmi: "W drodze do innej nowoczesności". Wprowadzenie: Rafał Paprocki.

Na zajęcia obowiązuje fragment książki Ulricha Becka "Społeczeństwo ryzyka". Poniżej komentarz Anthony'ego Giddensa.

Komentarz Anthony'ego Giddensa


Z poglądami Ulricha Becka zapoznaliśmy się już wcześniej. On również odrzuca postmodernizm. Jego zdaniem nie żyjemy „poza nowoczesnością”, ale wchodzimy w fazę „drugiej nowoczesności”. Druga nowoczesność oznacza globalizację instytucji nowoczesnych i wyzwolenie życia codziennego z tradycji i obyczaju. Znika tradycyjne społeczeństwo przemysłowe, a jego miejsce zajmuje „społeczeństwo
ryzyka”, tam gdzie postmoderniści widzą chaos lub brak porządku, Beck dostrzega ryzyko i niepewność. Porządek globalny to przede wszystkim kontrola ryzyka. Ryzyko zajmuje centralną pozycję z kilku powodów. Postęp nauki i techniki stwarza nowe, odmienne od tradycyjnych formy ryzyka. Nauka i technika bez wątpienia przynoszą liczne korzyści. Ale ryzyko, jakie przy tym niosą, trudno nawet ocenić.

Nikt na przykład nie wie, jakie mogą być skutki produkcji żywności zmodyfikowanej genetycznie. Ryzyko towarzyszy też wielu decyzjom, które podejmujemy w życiu codziennym. Wiąże się ono ściśle z kulturowym porządkiem pici. Relacjom między przeciwnymi płciami towarzyszy dziś nowy rodzaj
niepewności.

Weźmy miłość i małżeństwo, jeszcze pokolenie wstecz w krajach rozwiniętych małżeństwo było sprawą stosunkowo prostą i oczywistą - panna i kawaler wchodzili w związek małżeński, w założeniu dozgonny. Dziś wielu ludzi żyje razem poza małżeństwem, wysoki jest też wskaźnik rozwodów. Każdy, kto decyduje się na związek z drugą osobą, musi mieć to na względzie, a zatem dokonuje kalkulacji ryzyka. Jednostka musi ocenić prawdopodobieństwo, czy w obliczu tej niepewności planowany związek będzie udany i bezpieczny.

Beck nie uważa, by współczesny świat był bardziej niebezpieczny niż kiedyś. Zmienił się natomiast rodzaj ryzyka, z jakim musimy się liczyć. Ryzyko wiąże się dziś nie tyle z naturalnymi zagrożeniami,
ile z niepewnością, jaką sami stwarzamy w procesie rozwoju społecznego oraz przez postępy nauki i techniki.

Beck zgadza się z Habermasem, że nowoczesność nie wyklucza możliwości reformy społecznej i politycznej. Przeciwnie, w nowoczesnym społeczeństwie pojawiają się nowe formy aktywizmu. Jesteśmy świadkami narodzin nowej sfery „subpolitycznej". To stworzone przez Becka pojęcie odnosi się do działalności grup i instytucji funkcjonujących poza formalnymi mechanizmami demokracji - ruchów ekologicznych, obrońców praw konsumenta, czy praw człowieka.

Odpowiedzialności za kontrolę ryzyka nie można w całości pozostawić politykom: muszą dołączyć się inne grupy społeczne. Grupy i ruchy działające na polu subpolitycznym mogą jednak wywierać
znaczny wpływ na funkcjonowanie tradycyjnej polityki. Na przykład odpowiedzialność za środowisko naturalne, która dawniej była domeną działaczy ekologicznych, leży dziś w gestii konwencjonalnych
struktur politycznych.


Anthony Giddens

ar / bielsko.info, źródło: Materiały prasowe

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.