bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Rozrywka

  • 6 listopada 2020
  • 17 listopada 2020
  • wyświetleń: 2185

Biblioterapia w edukacji - warsztaty dla nauczycieli

Za nami:

We wtorek, 17 listopada odbędą się warsztaty internetowe z zakresu biblioterapii w nowoczesnym procesie edukacji, wychowania i terapii.

biblioteka terapeutyczna


Kanapa biblioterapeutyczna to autorski program warsztatów dr Wandy Matras-Mastalerz. Przedsięwzięcie jest organizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym, a każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału oraz materiały przygotowane przez prowadzącego.

Zajęcia są skierowane do nauczycieli bibliotekarzy, polonistów oraz wychowawców uczniów szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych.

Szkolenie rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego. Podczas warsztatów Uczestnicy poznają zasady tworzenia scenariuszy i programów biblioterapeutycznych stanowiących bazę do samodzielnego wykorzystania w praktyce edukacyjnej.

Program:  • Biblioterapia - strategie, teksty, i formy wykorzystania literatury w edukacji, profilaktyce i wychowaniu.
  • Biblioterapia w promocji zdrowia i profilaktyce uzależnień.
  • Techniki biblioterapeutyczne zmierzające do uaktywnienia intelektualnego uczniów. Metody stymulacji pamięci, koncentracji i rozwoju intelektu. Zabawy i ćwiczenia rozwijające procesy myślowe młodzieży.
  • Afirmacja sensu i radości życia w kontekście biblioterapii. Dostarczenie prospołecznych, altruistycznych, empatycznych wzorców na podstawie wyselekcjonowanych tekstów literackich.
  • Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii. Biblioterapia w pracy z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD, ze spectrum autyzmu i Zespołem Aspergera.
  • Literatura motywacyjna i jej wykorzystanie w biblioterapii.
  • Scenariusze i programy zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych modeli postępowania biblioterapeutycznego, np. przeciwdziałającego zachowaniom agresywnym, wzmacniającego poczucie własnej wartości, rozwijającego empatię i chęć niesienia pomocy innym.


Zapraszamy 17 listopada w godzinach 14.30 - 17.30.
Wydarzenie odbędzie się na platformie Zoom - w szkoleniu może teraz wziąć udział większa liczba zainteresowanych - został podwojony limit miejsc.
Koszt warsztatów: 60,00 zł
Czas: 180 min.
Ilość miejsc: 40

dr Wanda Matras-MastalerzAdiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Organizatorem warsztatów jest Oddział TNBSP oraz Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej.

ar / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.