Reklama

Rozrywka

  • 5 lipca 2020
  • wyświetleń: 1814

Jak seniorzy radzili sobie w czasie epidemii? Weź udział w konkursie

Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza wszystkich seniorów naszego miasta do wzięcia udziału w konkursie artystycznym. Konkurs został zaplanowany w związku z obchodzonymi corocznie Dniami Seniora. Jego celem jest artystyczne pokazanie, w jaki sposób seniorzy radzili sobie w czasie obowiązującego stanu epidemicznego związanego z koronawirusem.

Senior
fot. pixabay.com


Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:
  • Fotografia - obejmuje wykonanie 1 zdjęcia o tematyce konkursowej, w dowolnej technice fotograficznej i za pomocą dowolnego sprzętu fotograficznego, również telefonu komórkowego, oraz wydrukowanie na papierze fotograficznym w rozmiarze A 5 lub A4. Praca plastyczna - obejmuje wykonanie 1 pracy związanej z tematyką konkursu, na dowolnym materiale (np. papier, płótno, drewno) w formacie A3 lub A4, w dowolnie wybranej technice.
  • Wiersz lub proza poetycka - obejmuje napisanie maksymalnie do 3 wierszy własnego autorstwa, które nie przekroczą 3 stron A4, lub tekstu prozatorskiego o charakterze poetyckim, który nie przekroczy 3 stron A4, na temat wynikający z ogłoszonego konkursu.


Warunkiem uczestnictwa w poszczególnych kategoriach konkursu jest dostarczenie do 14 sierpnia br. (liczy się data wpływu) do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6, II piętro, pok. 225 - prac artystycznych oznaczonych wyłącznie pseudonimem. Wraz z pracami należy dostarczyć zamkniętą kopertę z dopiskiem Konkurs artystyczny dla seniorów miasta Bielska-Białej w 2020 roku oznaczoną tym samym pseudonimem, zawierającą wypełniony formularz zgłoszenia z danymi osobowymi. Formularz zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu.

Uczestnikiem konkursu może być tylko nieprofesjonalny twórca - osoba w wieku powyżej 60. roku życia zamieszkująca w Bielsku-Białej, zgłaszająca jedną pracę w dowolnie wybranej kategorii. Brak wymaganego wieku, niezamieszkiwanie na terenie miasta, przekroczenie limitu liczby czy objętości prac, zgłoszenie się w więcej niż jednej kategorii, niezachowanie określonej formy prac, przekroczenie terminu składania prac, ujawnienie danych osobowych na pracy lub kopercie - spowoduje dyskwalifikację uczestnika.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz formularz oświadczeń i klauzuli RODO dostępne są na stronach internetowych: http://www.seniorzybielsko.pl, https://bielsko-biala.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci oraz w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6, piętro 2, pokój 223 lub 225.

Deklarując wzięcie udziału w konkursie, w sposób przewidziany w regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia regulaminu.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - telefon nr 33 4971492 lub 33 4971720, a także wysyłając wiadomość na adres e-mail: seniorzy@um.bielsko.pl.

konkurs

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.