bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama - billboard wiadomości

Rozrywka

  • 14 maja 2012
  • wyświetleń: 3348

Nagrody dla bibliotekarzy

W Książnicy Beskidzkiej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibilotek. Podczas spotkania prezydent Jacek Krywult przekazał listy gratulacyjne i wyróżnienia pracownikom tej instytucji. Otrzymali je: Irena Hassinger, Paweł Wantoła, Janusz Nowak, Grażyna Chrustek, Lucyna Sporek oraz Barbara Jeziorek.

W trakcie uroczystości miała miejsce promocja książki Beaty Mikuszewskiej „Biblioteki i Bibliotekarze Bielska-Białej”. Jest to pierwsza pozycja książkowa dotycząca historii bibliotek w Bielsku-Białej, napisana w oparciu o wspomnienia autorki. Stanowi nie tylko cenne źródło wiedzy na temat funkcjonowania bibliotek w latach 1954-1985 w Bielsku-Białej, ale opowiada również o pracownikach wymienionych z imienia i nazwiska, którzy stali się mimo woli bohaterami tej książki.

Nagrody dla bibliotekarzy · fot. UM Bielsko-Biała


Książnica Beskidzka w 2011 roku zarejestrowała w całej sieci 46 774 czytelników. Najliczniejszą grupę czytelniczą stanowi ucząca się młodzież - 22 145 (47 % ogółu czytelników). Czytelnicy 460 794 razy odwiedzili placówki Książnicy. Wypożyczono łącznie 1 385 673 materiałów bibliotecznych, udzielono 282 995 informacji. W ciągu roku przybyło 18 394 książek, 1 398 tytułów zbiorów specjalnych. Łącznie w zbiorach Książnicy Beskidzkiej, mamy 613 151 książek, 4 280 czasopism zinwentaryzowanych i 29 485 zbiorów specjalnych. Prenumerata 2011 r. zamknęła się liczbą 375 czasopism.

W oparciu o opracowanie przygotowane przez Bibliotekę Śląską w Katowicach osiągnięte wyniki przełożyły się na 1 miejsce w rankingu samorządowych bibliotek publicznych woj. śląskiego wg agregatowego indeksu aktywności w 2011 r. w grupie powiatów grodzkich.

Działalność kulturalno-edukacyjna realizowana była w Bibliotece Głównej Książnicy Beskidzkiej, jej filiach w mieście i innych placówkach i były to w większości przypadków sprawdzone od lat formy pracy takie jak: wystawy, odczyty, prelekcje, wykłady, warsztaty, promocje książek, konkursy literackie i czytelnicze, imprezy okolicznościowe.

W Książnicy Beskidzkiej działają: Galeria Książnicy, Salonik Literacki, Piwnica Literacka, Dyskusyjne Kluby Książki, Klub Dyskusyjny Miłośników Filmu, Centrum Wiedzy o Regionie, Europe Direct.

W 2011 roku w całej sieci zorganizowano łącznie 2004 różnych imprez, akcji, form pracy kulturalno-informacyjnej. Odbyło się 470 lekcji bibliotecznych, europejskich i tematycznych, przygotowano 63 wystawy, przeprowadzono 7 konkursów. W Saloniku Literackim odbyło się 31 spotkań autorskich, 8 promocji książek, 16 prelekcji i wykładów. Spotkania literackie realizowane były również w ramach programu Dyskusyjnych Klubów Książek - zrealizowano 140 spotkań.

Książnica Beskidzka w 2011 roku realizowała m.in. program „Łączy nas książka. Beskidzkie Centrum Literatury i Czytelnictwa”, w ramach którego zorganizowano „Festiwal kultury węgierskiej”, „Festiwal kultury czeskiej”, „Festiwal kultury słowackiej”, oraz Festiwal 4 Pory Książki - Pora Prozy; Pora Reportażu; Pora Poezji. Kolejne programy to „Dni Książki Historycznej”, „Klub zdrowia”, cykliczne Dni Integracyjne „Zobaczmy Siebie”, Cykl Spotkania z X Muzą - Klub Miłośników Filmu. Dla najmłodszych przeprowadzono imprezę „Miniakademia sztuk wszelakich” a także realizowano Ferie w Bibliotece, Wakacje w Bibliotece, „Dziedzictwo Kultury - Ojcowski Dom”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, Program profilaktyczny „Świat wokół nas - zagrożenia”.

W 2011 roku Książnica Beskidzka była współorganizatorem Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego.

---

Beata Mikuszewska (ur. Kraków, 1934). Karierę zawodową rozpoczęła w 1954 roku w Filii Biblioteki Miejskiej w Białej. W latach 1972-1975 pełniła funkcję wicedyrektora w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku-Białej. Przez kolejne 10 lat piastowała funkcję kierownika Działu Zbiorów Specjalnych, by w 1985 roku przejść na rentę, a później na emeryturę.

new / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.