Najnowsze

  • 4 lipca 2024
  • 6 lipca 2024
  • wyświetleń: 3921

Obcy gatunek atakuje miasto! To prawdziwa inwazja

Niszczą drogi, chodniki, zapory… Organizmy obcego gatunku przeprowadzają inwazję na Bielsko-Białą! Nie, to nie wstęp do horroru czy też filmu science-fiction… W mieście coraz częściej jest zauważalny obcy, inwazyjny gatunek rośliny, która wypiera nasze, rodzime.

Rdestowiec
fot. arch. Romana Matyi


W sprawie szybko rozrastającej się na terenie Bielska-Białej rośliny inwazyjnej, jaką jest rdestowiec ostrokończysty, w bielskim Ratuszu interwencję podjął rady Roman Matyja. Jak przypomniał, rdestowiec ów uznawany jest w Polsce za gatunek inwazyjny, bardzo ekspansywny, stwarzający zagrożenie, rozprzestrzeniony na szeroką skalę.

- W Europie pojawił się w 1825 roku i samorzutnie rozprzestrzenił się w środowisku. Uważany jest za gatunek niepożądany w środowisku naturalnym, gdyż wypiera rodzime gatunki. Rdestowiec jest byliną, która urasta do 3 metrów. Porasta chętnie przydroża, nasypy kolejowe, tereny nadrzeczne, a także siedliska ruderalne. Ostatnio w naszym mieście można go zauważyć też na łąkach miejskich. Rdestowiec przyczynia się do spadku bogactwa gatunkowego roślin, prowadzi do zmniejszenia obfitości i bogactwa bezkręgowców, ogranicza dostęp do wód. Uszkadza nawierzchnie dróg i chodników, ogranicza widoczność, niszczy zapory - opisuje przedstawiciel bielszczan.

Jak dodaje, aby zapobiegać się rozrastaniu tej rośliny, konieczne jest jej koszenie od maja do czerwca 4 do 6 razy. Po wycięciu, ziemię należy przykryć czarną grubą folią. Do zabezpieczenia kostki brukowej czy chodników stosowany jest środek o nazwie Roundup.

-Tyle o teorii, a teraz realia. Wspólnie z mieszkańcami, od kilku lat prowadzimy prace porządkowe dotyczące usuwania trawy na chodnikach, wykaszania zarośli i chwastów z terenów zielonych. Często natrafiamy na powyżej opisaną roślinę, popularnie zwaną rdestem. Co roku ta bylina rozprzestrzenia się na nowe tereny. W Bielsku-Białej, rdest rośnie na brzegach rzeki Białej, potoku Kamienickiego czy Wapienickiego. Wydaje mi się że nadszedł już czas aby miasto opracowało plan walki z tym inwazyjnym gatunkiem. Na początek należałoby dokonać inwentaryzacji miejsc w których rośnie rdestowiec, a następnie przystąpić do systematycznego usuwania tej byliny z terenu całego miasta - podkreślił Matyja, jednocześnie wnioskując o wdrożenie opisanego pomysłu w życie, w celu ochrony rodzimych gatunków przed tą niepożądaną rośliną inwazyjną.

Jak dowiadujemy się w bielskim magistracie, podjęte zostały działania we wspomnianej kwestii oraz na bieżąco opracowywany jest plan walki z inwazyjnymi gatunkami.

- Każdego roku przeprowadzana jest inwentaryzacja miasta pod kątem nieznanych stanowisk. Nowe rozwiązania mają przyczynić się do eliminacji lub zminimalizowania negatywnego wpływu IGO na rodzimą przyrodę. Gmina Bielsko-Biała na bieżąco reaguje na zgłoszenia mieszkańców dotyczących takich roślin. Pracownicy Urzędu zostali przeszkoleni w zakresie obowiązków związanych z ustawowym zwalczaniem IGO i regulacjami prawnymi. W celu zgłaszania obecności IGO powstała zakładka 8. Inwazyjne gatunki obce na stronie internetowej, umożliwiająca nieuciążliwe zgłaszanie tych stanowisk przez
mieszkańców oraz szybką interwencję pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Energii
- poinformował Adam Ruśniak, zastępca prezydenta Bielska-Białej.

Jak dodał wiceprezydent, urząd rozpoczął procedurę przygotowawczą do wyłonienia nowego wykonawcy, który niezwłocznie przystąpi do zwalczania rdestowca i innych gatunków inwazyjnych.

- Temat IGO jest na tyle poważny i procedura musi być wieloaspektowa, dlatego w Centrum Edukacji Ekologicznej Ekosynteza w Bielsku-Białej budujemy świadomość społeczną. Dzięki spotkaniom z ekspertami z ww. dziedziny każdy mieszkaniec może dowiedzieć się, czym są inwazyjne gatunki obce i jak sobie z nimi radzić - podkreślił Ruśniak.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.