bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

  • 18 marca 2023
  • wyświetleń: 576

Zima zaskoczyła drogowców. Jest skarga

Nie milkną echa grudniowego ataku zimy w Bielsku-Białej. Miejscowi radni zajmą się sprawą rozpatrzenia skargi na prezydenta miasta za stan zarządzania oraz dozoru prac nad odśnieżaniem chodników i miejsc przejść dla pieszych. Według komisji jest ona niezasadna.

Reklama

nieodśnieżone ulice
fot. FB/Karol Markowski


O kłopotach z odśnieżaniem bielskich ulic pisaliśmy niejednokrotnie, m.in. w tym artykule.

Tymczasem w grudniu do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Bielska-Białej wpłynęła skarga mieszkańca na działanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej. W treści skargi czytamy m.in. „(…) składam na Pana skargę za stan zarządzania oraz dozoru prac nad ośnieżaniem chodników i miejsc przejść dla pieszych”, a także „Szczególnie zły stan był i jest w miejscach gdzie zatrzymują się autobusy - przystanki były nieodśnieżone - i są w dalszym ciągu (…)”.

Jak poinformował Janusz Buzek, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, "po zapoznaniu się z przedmiotem sprawy, w tym z pisemnymi wyjaśnieniami Prezydenta Miasta, a także po przeprowadzonej dyskusji uznała skargę za bezzasadną".

Za niedochowanie standardów zimowego odśnieżania w grudniu ubiegłego roku odpowiedzialności nie ponosi prezydent miasta, ale podmioty gospodarcze, z którymi podpisano umowy w celu zimowego utrzymania miasta Bielsko-Biała w latach 2022-2025. Tym samym Komisja nie stwierdziła błędów prezydenta w zarządzaniu zimowym utrzymaniem miasta — poinformował przewodniczący.

Jak dodał, prezydent w piśmie skierowanym do komisji podkreślił, że "firmy na podstawie powołanych umów zobowiązane są do odśnieżania bielskich dróg zgodnie z przyjętymi standardami. Miasto Bielsko-Biała nie posiada wyspecjalizowanej w tym zakresie jednostki dlatego posiłkuje się wykonawcami wybranymi w postępowaniu przetargowym. Z zainteresowanych przetargiem firm (jedynie dwa podmioty ubiegały się o to zamówienie) wybrano te które spełniły wymogi formalne i zaproponowały najkorzystniejsze oferty. Podpisana umowa na usługi zimowego utrzymania zawiera klauzule, które pozwalają dyscyplinować wykonawców w sytuacji nie realizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jej zapisami. Są to kary umowne i takie zostały już po grudniowym ataku zimy zastosowane".

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.