Gorące tematy

  • 22 kwietnia 2023
  • 24 kwietnia 2023
  • wyświetleń: 8846

Skażenie wody w mieście. Jest informacja GIS

Sprawa skażenia wody w Bielsku-Białej trafiła do Głównego Inspektora Sanitarnego. W odpowiedzi czytamy, że materiał wykorzystany do modernizacji sieci wodociągowej posiadał niezbędne atesty.

kran
fot. pixabay.com


Po naszym artykule w sprawie skażenia wody w Bielsku-Białej poseł Przemysław Koperski podjął interwencję u Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie zanieczyszczenia wody styrenem w mieście. Na ten moment poseł otrzymał odpowiedź od GIS w przedmiotowej sprawie.

"Dnia 1 kwietnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej poinformował, że zidentyfikowano styren jako substancję, która od 29 marca była przyczyną zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej na terenie miasta Bielska-Białej. Powyższa informacja bardzo zaniepokoiła mieszkańców Bielska-Białej, eksperci wskazują, że substancja może działać drażniąco na skórę i oczy, a także depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy i przypuszczalnie jest rakotwórcza. Obecność wspomnianego związku chemicznego w wodzie była prawdopodobnie błędem technicznym podczas prac przy remoncie magistrali wodociągowej, przy którym użyto rękawów z żywicą, w skład której wchodzi właśnie styren" - napisał parlamentarzysta.

Dlatego poprosił o odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Czy przy pracach remontowych związanych z systemem magistrali wodociągowych dopuszczalne jest używanie rękawów z żywicą, w skład której wchodzi styren? Czy taka technologia jest bezpieczna? Czy są badania, które wskazują na to, że styren może odkładać się w organizmie i powodować przez to zagrożenie dla zdrowia? Czy woda z nawet niewielką zawartością styrenu (tj. z takim stężeniem jaki obecnie występuje w Bielsku-Białej) nadaje się do bezpośredniego spożycia?

W odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody oraz jest obowiązane do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

- Powyższe, obejmuje również dobór odpowiednich materiałów do dystrybucji wody, które muszą posiadać aktualne atesty higieniczne jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów, które zaświadczają, że dany produkt, przeznaczony do montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi odpowiada wymaganiom higienicznym. W Polsce jednostką uprawnioną do wydawania ww. atestów jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny - Państwowy Instytut Badawczy. W związku z pytaniem Pana Posła, Główny Inspektorat Sanitarny zwrócił się do państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych o zebranie informacji z terenu województw. Z informacji uzyskanych od państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych wynika, że: w województwie śląskim, na terenie miasta Bielsko-Biała został zastosowany produkt zawierający styren do renowacji magistrali wodociągowej - produkt posiada atest higieniczny NIZP PZH-PIB. Jest to produkt, który został zidentyfikowany jako źródło zanieczyszczenia wody styrenem na terenie miasta Bielsko- Biała - podał przedstawiciel GIS.

Ponadto, jak czytamy w odpowiedzi, "według Wytycznych WHO dotyczących jakości wody do picia, styren odznacza się słodkim/mdłym zapachem, którego progi wyczuwalności mieszczą się, w zależności od temperatury wody, w zakresie od 0,004 do 2,6 mg/l. Z tego powodu styren może być wyczuwalny w wodzie w stężeniach niższych od jego wartości zalecanej, ustalonej na podstawie kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia, równej 0,02 mg/l. Styren wprowadzany do organizmu drogą pokarmową lub oddechową jest szybko wchłaniany i szeroko rozprowadzany w organizmie, z tendencją do kumulacji w tkance tłuszczowej. Jest on metabolizowany do aktywnego półproduktu, 7,8-tlenku styrenu, który może łączyć się z glutationem i podlegać dalszym przemianom metabolicznym. Metabolity są szybko i prawie w całości wydalane z moczem. Jak wskazuje WHO cyt.: Charakteryzuje się niską ostrą toksycznością. (...) IARC zaliczyła styren do Grupy 2B (przypuszczalnie rakotwórczy dla ludzi)".

- Z informacji uzyskanych od państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych wynika, że przypadek zanieczyszczenia wody styrenem jaki wystąpił na skutek modernizacji magistrali wodociągowej na terenie miasta Bielska-Białej był jedynym przypadkiem i poza nim organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie otrzymywały żadnych informacji na temat skażenia styrenem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - zapewnił Krzysztof Saczka.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.