Edukacja

  • 17 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 1669

ZUS będzie kontynuował współpracę z bielską uczelnią

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał umowę o kontynuacji współpracy z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Sygnatariuszami umowy ze strony ZUS był Marek Magiera, dyrektor bielskiego Oddziału ZUS, natomiast z ramienia WSFiP podpis złożył Rektor Uczelni dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP.

ZUS będzie kontynuował współpracę z bielską uczelnią
ZUS będzie kontynuował współpracę z bielską uczelnią · fot. ZUS


Już od pięciu lat trwa współpraca ZUS z bielską Uczelnią. Dotychczasowe działania pozwoliły na realizację przedsięwzięć społecznie wartościowych, takich jak popularyzacja wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu rosła świadomość ubezpieczeniowa zarówno wśród studentów uczelni, jak i pracowników.

Nieocenione na przestrzeni tych lat było bardzo duże wsparcie WSFiP w realizacji projektów adresowanych do płatników składek (przedsiębiorców), świadczeniobiorców, jak i studentów, w zakresie:
  • udostępnienia infrastruktury Uczelni i promocji wydarzeń ZUS. Szczególnie w zakresie realizowanych wspólnie inauguracji kolejnych edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
  • uznania ważności Olimpiady organizowanej przez ZUS dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” i przyznawanie indeksu w procesie rekrutacji na studia dla finalistów stopnia centralnego.
  • realizacji projektu „Akademia Ubezpieczeń Społecznych”, który przyczynia się m.in. do edukacji studentów w zakresie ubezpieczeń społecznych i przygotowania studentów do świadomego i odpowiedzialnego wejścia na rynek pracy.


Ważnym efektem współpracy jest umożliwienie studentom Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej odbycia stażu lub/i praktyk w ZUS oraz prowadzenie konsultacji dla studentów, i pracowników Uczelni w zakresie ubezpieczeń społecznych. Z kolei ze strony WSFiP umożliwienie pracownikom ZUS korzystanie z własnych bibliotek i gotowość do współpracy w zakresie projektów badawczych, eksperckich i konsultingowych.

Jak zaznaczył dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP, Rektor Uczelni wieloletnia współpraca ZUS z WSFiP przyniosła wymierne korzyści zarówno dla społeczności akademickiej WSFiP jak i młodzieży szkół średnich z regionu, uczestniczących w licznych spotkaniach i seminariach. Potwierdziła również zbieżność celów ZUS i WSFiP związanych ze społeczną odpowiedzialnością obu instytucji.

Z kolei dyrektor Oddziału ZUS w Bielsku-Białej, Marek Magiera, podkreślił, dotychczasową bardzo dobrą i aktywną wieloletnią współpracę ZUS i WSFiP, opartą na dostrzeganiu potrzeb społecznych, zaangażowaniu stron, zbieżności celów, m.in. budowaniu świadomego społeczeństwa przygotowanego do wejścia na rynek pracy.

mp / bielsko.info

źródło: ZUS

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.