Reklama

Edukacja

  • 12 sierpnia 2022
  • 16 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 1986

Miasto nie odnotowało problemów z naborami do przedszkoli i szkół

Nabór do przedszkoli prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała zakończył się w czerwcu, ale są jeszcze wolne miejsca. W wyniku naboru do szkół podstawowych miasto zapewniło miejsce w szkołach obwodowych wszystkim uczniom. 12 sierpnia natomiast listy przyjętych opublikują szkoły ponadpodstawowe. Roszady będą pewnie trwały jeszcze do września. Poniżej przyglądamy się tegorocznym procesom rekrutacji w miejskich placówkach oświatowych.

Nabór do przedszkoli

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 w przedszkolach trwało w systemie elektronicznym od 1 do 22 marca. Zgłoszonych było 1.534 wolnych miejsc. Wszystkie zgłoszone w rekrutacji dzieci w wieku 3-6 lat miały zagwarantowane miejsce w placówkach na terenie miasta. W placówkach, które dysponowały jeszcze wolnymi miejscami w terminie 1-9 czerwca odbyło się postępowanie uzupełniające. Po jego zakończeniu miasto dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, na które przyjmowane będą dzieci w czasie roku szkolnego.

W tym miejscu należy dodać, że 5 września odbędzie się oficjalne otwarcie przebudowanego Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 12, które mieści teraz dziesięć oddziałów.

Nabór do szkół podstawowych

Do klas pierwszych szkół podstawowych dzieci przyjmowane były w drodze zapisów, jeżeli rodzice wybrali szkołę obwodową lub w drodze rekrutacji, jeżeli wybór padł na szkołę inną niż obwodowa. Zarówno zapisy, jak i rekrutacja odbyły się za pomocą systemu elektronicznego. Zapisy do szkół obwodowych oraz pozaobwodowych rozpoczęły się 7 marca i trwały do 6 kwietnia. W przypadku, gdy kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, automatycznie przydzielono go do szkoły obwodowej. W Szkole Podstawowej nr 36 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przeprowadzono rekrutację do oddziałów sportowych, w wyniku której uruchomiono oddział o profilu pływackim.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej mogli ubiegać się o przyjęcie dzieci do: oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej, oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej oraz do oddziałów integracyjnych i specjalnych - na zasadach określonych przez dyrektorów tych szkół. Oddziały integracyjne klas pierwszych uruchomione zostały w Szkole Podstawowej nr 6 Integracyjnej oraz w Szkole Podstawowej nr 36 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej. W wyniku naboru do szkół podstawowych, według stanu na kwiecień br., uruchomiono 61 oddziałów klas pierwszych, do których zapisano 1.293 uczniów. Mając na uwadze obowiązek przyjęcia do szkoły dzieci z obwodu, w każdym czasie, wskazana liczba może do końca wakacji ulec zmianie. Niemniej jednak wszystkie dzieci mają zapewnione miejsce w szkołach obwodowych.

Nabór do szkół ponadpodstawowych

Z uwagi na wyjątkowy rok, w którym półtora rocznika uczniów klas 8. ukończyło naukę w szkołach podstawowych - miasto zmuszone było zmierzyć się z dużym wyzwaniem, jakim jest zapewnienie miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Z uwagi na to, że Bielsko-Biała to miasto na prawach powiatu - kontynuować naukę na poziomie szkoły średniej przyjeżdża tu młodzież z ościennych gmin. To bardzo duże obciążenie, szczególnie w okresie trwającej reformy i jej skutków. Szkoły średnie są bardzo obciążone liczbą uczęszczających do nich uczniów, ponieważ kumulują się roczniki młodzieży kończącej szkołę po trzyletnim gimnazjum i po ośmioletniej szkole podstawowej. Do tego w tym roku dochodzi zwiększony rocznik ósmoklasistów. Wszystkie te aspekty spowodowały, że tegoroczny nabór do szkół średnich wymagał wyjątkowo dużo pracy i uwagi.

W samym Bielsku-Białej szkoły podstawowe opuściło około 1.700 uczniów. Z uwagi na powyższe, miasto przygotowało w zarządzanych przez siebie szkołach średnich ponad 3.330 miejsc. W konsekwencji w 16 szkołach różnego typu utworzone zostało 110 oddziałów klas pierwszych, co oznacza, że w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego uruchomiono o 30 oddziałów więcej, żeby zabezpieczyć miejsca potencjalnym chętnym pragnącym uczyć się w Bielsku-Białej. Taki zabieg niestety generuje wiele trudności - szkoły będą przepełnione, oddziały liczne, a nauka może w niektórych przypadkach odbywać się dwuzmianowo. Oczywiście organizacja szkoły musi być zgodna z właściwymi przepisami, których miasto przestrzega, ale uczniowie muszą się liczyć z mniejszym komfortem nauki.

Proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, odbywający się poprzez systemy elektroniczne, jest stosunkowo skomplikowany i długotrwały. Rozpoczął się już na przełomie maja i czerwca, a zakończy we wrześniu. Każdy uczeń mógł wybrać nawet do kilkunastu oddziałów w trzech preferowanych przez siebie szkołach, a system, porównując punkty wszystkich kandydatów, przydzielał go do odpowiedniego oddziału. Zdarzały się przypadki, że dany uczeń mógł nie dostać się do żadnej szkoły, ponieważ wybrał takie, do których nie miał odpowiedniej liczby punktów. Takim osobom wskazywane były szkoły, gdzie miasto dysponowało jeszcze wolnymi miejscami. Największym zainteresowaniem cieszyły się licea i właśnie tam zwiększona została liczba oddziałów w największym stopniu.

12 sierpnia zostaną wywieszone w szkołach listy przyjętych, ale z doświadczenia wiadomo, że ten rekrutacyjny ruch będzie miał miejsce jeszcze do końca sierpnia, ponieważ młodzież szuka dla siebie różnych rozwiązań. Wszystkie działania koordynuje Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego. Urzędnicy dysponują wiedzą, jak pomóc w indywidualnych przypadkach.

Podsumowując, w porównaniu do innych miast, Bielsko-Biała nie odnotowała problemów z naborami do przedszkoli i szkół. Wiąże się to jednak z kolejnymi nakładami finansowymi, jakie miasto ponosi, a wynikają one z konieczności doposażenia szkół, np. w ławki, krzesła, szafki ubraniowe, pomoce dydaktyczne, remontowanie kolejnych pomieszczeń, a co najważniejsze i dziś najtrudniejsze jednocześnie - to znalezienie i zatrudnienie kadry pedagogicznej.

ar / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.